A terhes nőt megillető védelem felmondás esetén

dr_bodnar_lilla-munkajog_kismamaknak
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. § (5) bekezdése „a felmondás közlését megelőzően” szövegrésze alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisítette. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. § (5) bekezdése a következő szöveggel maradt hatályban: „A (3) bekezdés a) és e) pontban meghatározott körülményre a munkavállaló csak akkor hivatkozhat, ha erről a munkáltatót tájékoztatta.”

(tovább…)

Mennyi pénzt kérhet a munkavállaló jogellenes felmondás esetén?

dr Bodnar Lilla munkajogi tanacaadas   A munkáltatójukkal szemben a munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt (felmondás, azonnali hatályú felmondás)  pert indító munkavállalók számára  sok esetben még mindig nem teljesen világos, hogy milyen jogcímen és milyen mértékben érvényesíthetik a munkaügyi perben kártérítési igényüket. A 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 82-84.§-a szabályozza a munkáltató általi jogellenes felmondás jogkövetkezményeit, azt, hogy mit kérhet a munkavállaló, ha a munkáltató jogellenesen szüntette meg a munkaviszonyát. A Kúria elkészítette véleményét, amely igen részletesen foglalkozik a kérdéssel, iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mit kérhet  a munkavállaló, ha a munkaviszonyát a munkáltató jogellenesen szünteti meg. (tovább…)