A munkaviszony megszüntetése azonnali hatályú felmondással

rendkívüli felmondásMikor lehet a munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntetni? Mi az az azonnali hatályú felmondás? Próbaidő alatt azonnali hatállyal megszüntethető a munkaviszony? Kell-e indokolni a rendkívüli felmondást? Írásba kell-e foglalni az azonnali hatályú felmondást? Mi jár a munkavállalónak, ha a határozott idejű munkaviszonyát szüntetik meg azonnali hatállyal?

A munkaviszony megszüntetése háromféle módon történhet:

• közös megegyezéssel,
• felmondással,
• azonnali hatályú felmondással.
A megszüntetés okának az indokolásból világosan ki kell tűnnie. Az indoklásnak valósnak és okszerűnek is kell lennie.

Azonnali hatályú felmondás

Az azonnali hatályú felmondás (amit a korábbi Munka Törvénykönyve még rendkívüli felmondásnak nevezett)  egyoldalú, írásbeli és indokolt jognyilatkozat, amely a munkaviszonyt – függetlenül attól, hogy jogellenes vagy jogszerű – azonnali hatállyal megszünteti. A rendkívüli felmondás fogalmát az új Munka Törvénykönyve nem ismeri. Jelenleg azonnali hatályú felmondásnak nevezzük azt a jogintézményt, amely a köztudatban még mindig rendkívüli felmondásként él.
Az azonnali hatályú felmondás jogával mind a munkavállaló, mind a munkáltató csak különösen indokolt esetben élhet, akkor, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.
Az azonnali hatályú felmondást az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni.
Azonnali hatályú felmondás okai munkáltatói részről pl. ha a munkavállaló szándékosan kárt okoz a munkáltatónak; munkavégzési kötelezettségének nem tesz eleget; munkára képes állapotát nem őrzi meg vagy ittasan jelenik meg a munkahelyen; a munkavállaló jelentős mértékben, ismételten elkésik; bűncselekményt követ el a munkahelyen.
Azonnali hatályú felmondás okai lehetnek munkavállalói részről ha például a munkáltató hosszabb ideig nem fizet munkabért a munkavállalónak vagy nem biztosítja az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit stb.

Próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetés

A legfeljebb három hónapos próbaidő alatt akár a munkavállaló, akár a munkáltató indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt. A jognyilatkozatot írásba kell foglalni és a próbaidő alatt a munkavállalóval vagy munkáltatóval közölni is kell. Nem elegendő kézbesíteni a másik fél részére a jognyilatkozatot, hanem azt meg is kell kapnia.

Határozott idejű jogviszony megszüntetése a munkáltató által

A munkáltató jogosult a határozott időre alkalmazott munkavállaló munkaviszonyának azonnali hatályú felmondással történő megszüntetésére, azzal a feltétellel, hogy a munkavállaló részére megfizeti tizenkét havi távolléti díjat, vagy abban az esetben, ha a határozott időből még hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díját.

Munkajogi kérdése van? Megszüntették a munkaviszonyát vagy felmondana a munkavállalónak? Szeretné, ha a felmondással minden rendben lenne? Munkajogi tanácsadás céljából keresse dr. Bodnár Lilla ügyvédet!

Bodnár Ügyvédi Iroda,

dr Bodnár Lilla ügyvéd, munkajogász

Hívja irodámat:+36-70-6323540

Minden, ami munkajog!

KAPCSOLAT

Telefonon, illetve e-mailben nem adunk jogi tanácsot. Jogi tanácsot kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően az ügyvédi irodában adunk.