Author Archives: Dr Bodnár Lilla

Miért kötnek a felek színlelt munkaszerződést?

pp-4Nemcsak a munkajog, hanem más jogágak – elsődlegesen a polgári jog – is szabályoznak jogviszonyokat, amelyek során munkavégzés történik.

Az adó- és járulékterhek elkerülése végett gyakran előfordul, hogy gazdasági vállalkozások munkavégzésre polgári jogviszonyt létesítenek.

A munkáltató az Mt. számtalan, a munkavállalókat érintő szabálya alól mentesül, ha a munkavégzésre polgári jogviszonyt létesít. Ilyen például:

(tovább…)

Mi a védett kor?

pp-6Milyen védelem illeti a munkavállalót a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 évben? Létezik-e “védelem” védett korban, vagy az idős munkavállaló is elküldhető? Milyen védelem illeti a kisgyermekes anyákat, ha visszatérnek a munkába? Meddig illeti védelem a kisgyermekes anyákat? (tovább…)

Mikor szüntethető meg a munkaviszony felmondással?

pp-8Felmondással a munkavállaló és a munkáltató is megszüntetheti a jogviszonyt. Az új munka törvénykönyve lehetővé teszi, hogy a munkaviszony kezdetétől 1 évre a felmondás jogát kizárja a munkáltató és a munkavállaló. A felmondást írásba kell foglalni és indokolni kell. Az indoklásnak világosnak, valósnak és okszerűnek kell lennie. A munkavállaló a határozatlan idejű munkaviszony felmondását nem köteles megindokolni. (tovább…)