Az egyszerűsített foglalkoztatás

bodnar_ugyvedi_iroda-az_egyszerusitett_foglalkoztatas.jpgAz egyszerűsített foglalkoztatás egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Vajon hány fő alkalmi munkavállalót foglalkoztathat az Ön cége? Korlátozza az egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkába állítható munkavállalók létszámát valami? Havonta hány napot dolgozhat az alkalmi munkavállaló? Miért éri meg Önnek az egyszerűsített foglalkoztatás? Tudta, hogy az alkalmi munkavállalásnak alacsony az adója, így cége spórolhat?

Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg:

  • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt,
  • egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,
  • hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,
  • húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.

A fentiekben meghatározott napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja. Ennek során a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át. A statisztikai állományt az egyszerűsített foglalkoztatásnál meg kell állapítani. A tárgyév első napján a megelőző hat hónap adataiból, a hetedik hónap első napján az azt megelőző hat hónap adataiból képezünk statisztikai létszámot.

Az  egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 1 §. (2) bekezdés c.) pontja alapján meg kell határozni az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszámát.  A napi létszámkeretet egyenlőtlenül is felhasználhatja a cég. Vegyük például, hogy  a cég statisztikai létszáma 4 fő. Ez azt jelenti, hogy a 2014. január 1 és június 30 (összesen 153 nap) közötti időszakra 153X4 azaz 612 az a keret, amivel gazdálkodhat a cég, akkor amikor egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmaz munkavállalókat. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató az év minden napján 4 munkavállalót foglalkoztathat ezen a módon, vagy azt is megteheti, hogy 4 napon keresztül naponta 153 embert foglalkoztat és 4 nap alatt meríti ki a rendelkezésére álló keretet. A keretszám beosztása, felhasználása a munkáltató belátására van bízva.

Az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony főszabály szerint a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével, és nem a munkaszerződés megkötésével keletkezik. A munkaszerződést írásba kell foglalni, amennyiben a munkavállaló kéri, illetve a nem elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató ezt a módost válassza.  Ebben az esetben a munkáltató egyidejűleg jelenléti ív vezetésére már nem köteles. Ha a munkaviszony eredetileg nem egyszerűsített foglalkoztatás céljából jött létre, a munkaszerződést nem lehet módosítani annak érdekében, hogy az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonnyá alakuljon át.

Alkalmi munkavégzés céljából a jogviszony az alábbi időtartamban állhat fenn a munkáltató és a munkavállaló között:

  • összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és
  • egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és
  • egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

Munkajogi kérdése van? Megszüntették a munkaviszonyát vagy felmondana a munkavállalónak? Szeretné, ha a felmondással minden rendben lenne? Munkajogi tanácsadás céljából keresse dr. Bodnár Lilla ügyvédet!

Bodnár Ügyvédi Iroda,

dr Bodnár Lilla ügyvéd, munkajogász

Hívja irodámat:+36706323540

Minden, ami munkajog!

KAPCSOLAT

Telefonon, illetve e-mailben nem adunk jogi tanácsot. Jogi tanácsot kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően az ügyvédi irodában adunk.