Katás vállalkozások és partnereik: mikor és kinek kell a 40 százalékos mértékű adót megfizetnie?

Katás vállalkozások és partnereik: mikor és kinek kell a 40 százalékos mértékű adót megfizetnie?

2021-től a kisadózó vállalkozások üzleti partnereinek, illetve a katás vállalkozásoknak 40 százalékos mértékű adót kell fizetniük a következő esetekben:

  1. A kisadózó vállalkozás kifizetőjét terhelő 40 százalékos mértékű adó

a) A katás vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló, az Art. szerinti  kifizetőt terhelő 40 százalékos mértékű adó

Ha a kisadózó vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló kifizető a kisadózó vállalkozásnak bevételt juttat, akkor a kifizetés teljes összege után 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie a kifizetőnek.

Az adót a kifizetőnek a juttatás (kifizetés) hónapját követő hónap 12. napjáig kell megállapítani, bevallani és megfizetni.

b) A katás vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban nem álló kifizetőt terhelő 40 százalékos mértékű adó

Ha az Art. szerinti kifizető – mely nem kapcsolt vállalkozása a kisadózó vállalkozásnak – juttat ugyannak a kisadózó vállalkozásnak a naptári évben összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt, akkor a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie a kifizetőnek.

Nem képezi az adó alapját:

  1. az az összeg, ami után a kifizető az 1. a) pontban foglaltak alapján 40 százalékos mértékű adót köteles fizetni, (tehát ami után a kifizető kapcsolt vállalkozás már egyszer kifizette a 40% adót, azt nem kell a 12 millió forintba beszámolni, azaz nem kell kétszer fizetni)
  2. az az összeg, amit a kifizető az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként juttat az egészségügyi szolgáltatóként tevékenységet folytató kisadózó vállalkozásnak,
  3. az az összeg, amit a kifizető jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat a kisadózó vállalkozásnak,
  4. az az összeg, amit az Áht. szerinti költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak.

Az egészségügyi szolgáltatóként tevékenykedő kisadózó vállalkozásnak juttatott összegek közül azok mentesek az adó alól, amit az Egészségbiztosítási Alapból, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződés alapján, közvetlenül fizetnek ki a katás vállalkozásnak az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatás ellenértékeként.

Nem alkalmazható ez a szabály, ha a kisadózó vállalkozás által nyújtott szolgáltatást akár több közvetítőn keresztül finanszírozzák az Egészségbiztosítási Alapból, például egy kórházzal szerződött társaság a szakorvosi ellátáshoz egy kisadózó egyéni vállalkozót vesz igénybe személyes közreműködőként. (Ez azt jelenti, hogy a kedvezmény csak a kórház veheti igénybe, a magánszolgáltatók nem élhetnek vele)

Miután az egészségügyi szolgáltatók egy része, például az állami fenntartású kórházak az Áht. szerint költségvetési szervek, ezért az általuk közvetlenül kisadózónak juttatott 3 millió forintot meghaladó összeg után a 4. pont alapján nem kell 40 százalékos mértékű adót fizetnie.

A 40 százalékos mértékű adót a kifizetőnek első alkalommal a 3 millió forintos juttatási értékhatár átlépését követő hónap 12-éig kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

Ezt követően pedig a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12-éig, amelyben a kisadózó vállalkozásnak bevételt juttat.

  1. A kisadózó vállalkozást terhelő 40 százalékos mértékű adó

a) A kisadózó vállalkozást a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló külföldi kifizetőtől származó bevétel után terhelő 40 százalékos mértékű adó

Ha a kisadózó vállalkozásnak olyan külföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet (külföldi kifizető) juttat bevételt, amellyel a kisadózó vállalkozás kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, akkor e bevétel után a kisadózó vállalkozásnak kell 40 százalékos mértékű adót fizetnie.

A 40 százalékos mértékű adó alapja nem a bevétel egésze, hanem annak 71,42 százaléka. A 40 százalékos mértékű adót a kisadózó vállalkozásnak a bevétel megszerzése hónapját követő hónap 12. napjáig kell megfizetni. Az adót az adóévet követő év február 25-éig kell bevallani a KATA bevallásban. Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, a bevallást a megszűnést követő 30 napon belül kell benyújtani.

b) A kisadózó vállalkozást a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban nem álló külföldi kifizetőtől származó bevétel után terhelő 40 százalékos mértékű adó

Ha a kisadózó vállalkozás vele kapcsolt vállalkozási viszonyban nem álló ugyanazon külföldi kifizetőtől szerez a tárgyévben az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt, akkor a kisadózó vállalkozásnak 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie.

A 40 százalékos mértékű adó alapja a 3 millió forintot meghaladó összegű bevételrész 71,42 százaléka.

Nem képezi az adó alapját az a bevétel, amely után a kisadózó vállalkozásnak a 2. a) pontban foglaltak alapján 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie. A 40 százalékos mértékű adót a katás vállalkozásnak első alkalommal a külföldi kifizetőtől származó 3 millió forintos összeghatár átlépését követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie. Ezt követően pedig a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12-éig, amelyben a külföldi kifizetőtől bevételt szerzett. Az adót az adóévet követő év február 25-éig kell bevallani a KATA bevallásba

Az 1-2. pontok szerinti, a kifizetőt, illetve a kisadózó vállalkozást terhelő 40 százalékos mértékű adó alapjába tartozó értéket nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás által a Katv. 8. § (6) bekezdése alapján az évi 12 millió forintot meghaladó bevétel után fizetendő 40 százalékos mértékű adófizetési kötelezettség meghatározásakor.

A 2. pont szerinti 40 százalékos mértékű adó megfizetése sem mentesíti a kisadózó vállalkozást a havi tételes adó megfizetése alól.

dr. Bodnár Lilla ügyvéd, munkajogi szakértő több munkajogi témájú könyv és cikk szerzője. Kérjen időpontot és segítünk!

dr Bodnár Lilla ügyvéd, GDPR szakértő

Hívja irodámat:+36706323540

Minden, ami munkahelyi adatvédelem!

KAPCSOLAT