Mi a védett kor?

pp-6Milyen védelem illeti a munkavállalót a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 évben? Létezik-e “védelem” védett korban, vagy az idős munkavállaló is elküldhető? Milyen védelem illeti a kisgyermekes anyákat, ha visszatérnek a munkába? Meddig illeti védelem a kisgyermekes anyákat?

A munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül csak azonnali hatályú felmondással szüntetheti meg. A jogviszony akkor szüntethető meg azonnali hatályú felmondással, ha a munkavállaló munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a jogviszony fenntartását lehetetlenné tesz.

A “védett korban” lévő munkavállaló munkaviszonya kivételes esetben felmondással is megszüntethető. A munkaviszony a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból felmondással is megszüntethető, abban az esetben, ha a munkavállaló munkaszerződése szerinti munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja.

Az anya valamint a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonyának felmondással történő megszüntetése esetén a gyermek 3 éves koráig a fenti szabályokat kell alkalmazni, ha a munkavállaló szülési vagy gyermekgondozási célból fizetés nélküli szabadságot nem vesz igénybe. Ha fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe a kismama, akkor jogviszonya a fizetés nélküli szabadság ideje alatt – a gyermek 3 éves koráig – nem szüntethető meg.