Mik a munkaviszonyok jellemzői? Színlelt-e a munkaszerződés?

pp-2 Munkaügyi ellenőrzés során a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkaügyi felügyelői meghatározott kritériumok alapján minősítik a munkavégzésre irányuló jogviszonyt.  Szeretné tudni, hogy melyek a munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony ismérvei?  Miből tudható, hogy a szerződés színlelt?

A gyakorlatban gondot okoz a munkaviszony, valamint a vállalkozási és megbízási jogviszony elhatárolása. A munkaviszony fogalmát a törvény nem definiálja ugyan, de a munkaviszonyra jellemző sajátosságokat rendelkezései tartalmazzák. Fel kell tehát állítani egy olyan rendszert, melynek segítségével a munkajogviszony elhatárolható más jogviszonyoktól. A jogviszony minősítése a jogalkalmazó, a munkaügyi felügyelet és a bíróságok feladata. „A jogviszony minősítése, a szerződés jellegének megítélése szempontjából nem az elnevezésnek, hanem a tartalmi elemeknek van döntő jelentőségük.” (BH 1997/99) A szerződés minősítésének folyamata nem ér véget a szerződés megnevezésének és a szerződésben használt jogi szakszavak megfelelőségének vizsgálatával, a munkaügyi felügyelők megvizsgálják a munkaviszonyt is! Hogy hogyan történik ez? Az ellenőrzés során a munkaügyi felügyelők megkérdezik a munkavállalókat a munkavégzés jellemzőiről és ez alapján minősítik  a munkaviszonyt!

A munkaviszony jellemzői

A munkajogviszony tradicionális ismérvei szerint a munkajogviszonyban az egyik fél arra vállal kötelezettséget, hogy a másik fél számára, annak irányítása alatt rendszeresen munkát végez. A munkajogviszony jellemzői a következők:

  • Alá-fölérendeltségi kapcsolat van a felek között. A munkavégzés minden esetben önállótlan.
  • A munkáltató széleskörű utasításadási és irányítási joggal rendelkezik, mely a munkavégzés minden elemére kiterjed, a végrehajtás módját is meghatározhatja.
  • A munkáltatót ellenőrzési jog illeti meg.
  • A munkavállaló a munkáltató szervezet-rendszerébe integráltan végzi a munkakörébe tartozó munkát, a munkavégzés rendszeres és folyamatos.
  • Munkavállalói oldalon csak természetes személy állhat.
  • A munkavégzés kizárólag személyesen történhet.
  • A munkavállaló munkájáért bért kap.
  • A munkavállaló a munkáltató eszközeivel, az általa megjelölt helyen végzi a munkát.
  • A munkavégzés költségét a munkáltató viseli.

A munkaügyi felügyelő megvizsgálja a munkaviszony jellemzőit és ez alapján eldönti, hogy  a jogviszony munkaviszony-e. Nem kell minden jellemző tulajdonságnak fennállnia ahhoz, hogy  a munkaügyi felügyelő a munkaszerződést színleltnek nyilvánítsa és megállapítsa, hogy a felek között munkaviszony jött létre. Nem tudja eldönteni, hogy az Ön vagy cége szerződése valóban megbízási szerződés-e? Kérje szakember segítségét, mert a jogviszony minősítése szakértelmet igényel!

Munkajogi kérdése van? Munkaügyi ellenőrzést folytatnak cége ellen? Szeretné, ha egy esetleges ellenőrzés során mindent rendben találnának és nem akar attól tartani, hogy munkaügyi bírságot szabnak ki a munkaügyi felügyelet cégére? Attól tart, hogy színlelt munkaszerződést kötött?

Munkaügyi audit céljából keresse

dr. Bodnár Lilla ügyvédet!

Bodnár Ügyvédi Iroda,

dr Bodnár Lilla ügyvéd, munkajogász

Hívja irodámat:+36706323540

Munkajogi átvilágítás, audit cégének!

KAPCSOLAT

Minden ami munkajog!