Hogyan kerülje el a bírság kiszabását munkaügyi ellenőrzésnél?

munkajogi tanácsadás- dr. Bodnár Lilla

A munkaügyi felügyelet az a hatóság, amely a munkahelyeken ellenőrzi a munkajogi és munkavédelmi szabályok megtartását. Gyakran teszik fel nekem a kérdést, hogy mire jogosult a a munkaügyi felügyelet ellenőre? Milyen intézkedések tehet a munkaügyi felügyelő? Mikor kötelező a munkaügyi felügyelőnek  munkaügyi bírságot kiszabnia? Mikor nem szabható ki munkaügyi bírság? Hogyan kerülhetem el a büntetést? Hogyan előzhetem meg a munkaügyi bírságot? Meddig őrzi a bírságolás adatait a munkaügyi felügyelet?

 

A teljes ellenőrzés és a hatósági eljárás ideje alatt figyelemmel kell lenni a nyilatkozatokra, a  bemutatott munkaügyi dokumentumokra, hiszen a kellő körültekintés hiánya magas bírság kiszabását eredményezheti. Ezért mindenképpen ajánlatos szakértővel felvenni a kapcsolatot, ha a munkaügyi felügyelet ellenőrzést indított cége ellen. Nagyon gyakori, hogy a munkáltatók a képviseletet munkavállalóra vagy könyvelőre bízzák, akik nem ismerik a munkaügyi jogszabályokat olyan mélységben, mint egy munkajoggal foglalkozó ügyvéd és nem tudnak élni a jogszabály biztosította jogokkal az eljárásban. dr. Bodnár Lilla ügyvéd a munkaügyi ellenőrzés és hatósági eljárás során is  szakszerűen képviseli cégét, hiszen több éves tapasztalata az eljárásokban. 

A munkaügyi bírság megelőzésének legbiztosabb módja, ha az ellenőrzés elé megy és még a munkaügyi felügyelet ellenőrzését megelőzően munkaügyi audit keretében átvizsgáltatja a cége munkaügyi dokumentumait.

Mire jogosult a munkaügyi ellenőrzés során a felügyelő?

•  a munkahelyen tartózkodó személyek személyi azonosságának igazoltatással történő megállapítására,
• a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ) használatára.

Milyen intézkedések tehet a munkaügyi felügyelő?

A felügyelő az esetleges  szabálytalanságok miatt indított eljárása során a következő intézkedésekkel élhet:
•  bizonyos esetekben megtiltja a további foglalkoztatást, ha az alkalmazás vagy a foglalkoztatás a jogszabálysértés súlyossága miatt nem tartható fenn, és a sérelem rövid időn belül nem orvosolható
•  kötelezi a foglalkoztatót a szabálytalanság meghatározott időn belül történő megszüntetésére,
•  kötelezi a harmadik országbeli állampolgárt érvényes munkavállalási engedély vagy EU Kék Kártya nélkül foglalkoztatót a központi költségvetésbe történő befizetésre,
• javaslatot tehet és bizonyos esetekben kötelező javaslatot tennie munkaügyi bírság kiszabására,
•  megállapítja a foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak a munkába lépés napjától történő fennállását és kötelezi a foglalkoztatót a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó szabályok betartására,
•  eltiltja a foglalkoztatót tevékenysége folytatásától, ha foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályban előírt engedéllyel, nyilvántartásba vétellel nem rendelkezik
•  amennyiben nem kizárt, úgy felhívja a foglalkoztató figyelmét a jogszabálysértésre és annak megszüntetésére.

Mikor kötelező a munkaügyi felügyelőnek munkaügyi bírságot kiszabnia?

A felügyelő köteles javaslatot tenni munkaügyi bírság kiszabására, valamint a munkaügyi bírság kiszabása nem mellőzhető, ha a foglalkoztató:
•  a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezéseket megsértette,
•  a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggésben nem tett eleget az államháztartási törvényben foglalt bejelentési kötelezettségének,
•  a jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabér összegére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezéseket megsértette, ide nem értve a felszámolási eljárás alatt álló foglalkoztatót, vagy
•  hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytat munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenységet.

Mikor nem szabható ki munkaügyi bírság?

•   ha a foglalkoztató a munkaviszony létesítésének vagy megszűnésének (megszüntetésének) bejelentésére vonatkozó kötelezettségét a munkaügyi ellenőrzés megkezdéséig a tényleges foglalkoztatás teljes időtartamára vonatkozóan teljesítette,
•  a munkaviszony létesítésének vagy megszűnésének (megszüntetésének) bejelentésére vonatkozó kötelezettséget külön jogszabály szerint a foglalkoztató helyett más teljesíti, és a foglalkoztató a bejelentés határidőben történő teljesítéséhez szükséges adatokat a munkaügyi ellenőrzés megkezdéséig teljes körűen átadta, vagy
•  a foglalkoztató a munkavállaló részére ki nem fizetett a jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabért az eljárás során kitűzött határidőn belül kifizeti.

Munkajogi kérdése van? Munkaügyi ellenőrzést folytatnak cége ellen? Szeretné, ha mindent rendben találnának cégénél és nem akar attól tartani, hogy munkaügyi bírságot szabnak ki cégére? Munkaügyi audit céljából keresse dr. Bodnár Lilla ügyvédet!

Bodnár Ügyvédi Iroda,

dr Bodnár Lilla ügyvéd, munkajogász

Hívja irodámat:+36706323540

Munkajogi átvilágítás, audit cégének!

KAPCSOLAT