Mikor szüntethető meg a munkaviszony közös megegyezéssel?

dr Bodnar Lilla munkajogi tanacsadasMikor szüntethető meg a munkaviszony közös megegyezéssel? Jár-e végkielégítés közös megegyezésnél? Köteles vagyok-e munkavállalóként aláírni a közös megegyezést? 

A munkáltató és a munkavállaló bármikor dönthet úgy, hogy a munkaviszonyt közös megegyezéssel megszünteti. A határozott idejű és a határozatlan idejű munkaviszony is megszüntethető közös megegyezéssel. A felmondási tilalom ideje alatt is megszüntethető közös megegyezéssel a munkaviszony. Írásba kell foglalni a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését. A közös megegyezés tévedésre, megtévesztésre, fenyegetésre hivatkozva támadható meg.
A közös megegyezéssel a felek a jogviszonyt azonnal megszüntethetik, de arról is megállapodhatnak, hogy egy későbbi időpontban szűnik meg a munkaviszony. A bírói gyakorlat szerint, nem számít jogellenes fenyegetésnek, ha a munkáltató a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetés elutasítása esetére felmondást helyez kilátásba (persze nem a közös megegyezés megtagadása miatt).