Milyen módon szüntethető meg a munkaviszony?

A munkaviszony megszüntethető

a) közös megegyezéssel
b) felmondással
c) azonnali hatályú felmondással.

A megszüntetést írásba kell foglalni. A z indoklásnak világosnak, valósnak és okszerűnek kell lennie.