Hogyan kell kiadni a szabadságot? – 1. rész

dr_bodnar_lilla-munkajogi_tanacsadasHány nap szabadságról rendelkezik a munkavállaló? Mennyi idővel előbb kell jelezni a szabadság idejét?  Meg lehet-e váltani a szabadságot pénzben? Módosítható-e a szabadság időpontja? Megváltoztathatja-e a munkáltató a már kiadott szabadság idejét? Meddig kell kiadni a szabadságot? Hogyan kell kiadni a szabadságot? Mennyi a betegszabadság ideje?

 

Hány nap szabadságról rendelkezik a munkavállaló?

A szabadságot – a munkavállaló előzetes meghallgatása után-a munkáltató adja ki.

A munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve – legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni.  A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie. A szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. E tekintetben – a szabadságként kiadott napon túl – a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnap vehető figyelembe.

Mennyi idővel előbb kell jelezni a szabadság idejét? 

A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell.

Meg lehet-e váltani a szabadságot pénzben?

A szabadságot főszabály szerint pénzben  megváltani nem lehet. A munkaviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani.

Meddig kell kiadni a szabadságot?

A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. A szabadságot, ha a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki.
A szabadságot, ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett határidőben kiadni(mert a munkavállaló például beteg volt, vagy TGYÁS, Gyed, GYES miatt távolt volt a munkahelytől), az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül ki kell adni. Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot.
A munkáltató – a felek naptári évre kötött megállapodása alapján – az életkor alapján járó pótszabadságot az esedékesség évét követő év végéig adja ki.

Módosítható-e a szabadság időpontja? Megváltoztathatja-e a munkáltató a már kiadott szabadság idejét?

A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén
a) a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja,
b) a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja,
c) kollektív szerződés rendelkezése esetén a szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki.

A munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni. A szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre és a visszautazással, valamint a munkával töltött idő a szabadságba nem számít be.

Hogyan kell kiadni a szabadságot?

A szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadság kiadása során a hét minden napja munkanapnak számít, kivéve a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot.  Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadság az adott naptári évben úgy is kiadható, hogy a munkavállaló a munkaidő-beosztással azonos tartamra mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól.
A szabadságot munkanapban, vagy a munkavégzés alóli mentesülés tartamával egyező óraszámban kell nyilvántartani. (Azt, hogy mikor kell órában illetve napban nyilvántartani a szabadságot, a törvény mondja meg.) Munkaidő-beosztás hiányában a szabadságot az általános munkarend és a napi munkaidő figyelembevételével kell kiadni,.

Mennyi a betegszabadság ideje?
A munkáltató a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki.  Nem jár betegszabadság a társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenség, valamint a veszélyeztetett várandósság miatti keresőképtelenség tartamára. Évközben kezdődő munkaviszony esetén a munkavállaló a betegszabadság arányos részére jogosult.

 

Munkajogi kérdése van? Keresse irodánkat! Bodnár Ügyvédi Iroda: 06706323540

Telefonon, illetve e-mailben nem adunk jogi tanácsot. Jogi tanácsot kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően az ügyvédi irodában adunk.