Ingatlanjog

dr_bodnar_lilla-ingatlanjogAz ügyvédi iroda az ingatlanjog számos kérdésével kapcsolatban szerzett már számottevő tapasztalatot, mint például az

  • ingatlan adásvétel, ingatlancsere, ajándékozás, építési szerződés, ingatlanbérlet, ingatlanhasználati szerződések;
  • közös tulajdon megszüntetése;
  • társasház alapítás, társasházak képviselete;
  • tartási-, öröklési-, életjáradéki szerződések;
  • ingatlan perek, birtokviták, szomszédjogi ügyek;
  • szolgalmi jog alapítása, telekalakítás (megosztás, összevonás), belterületbe vonás, ingatlan végrehajtás.

Irodánk készséggel áll ügyfelei rendelkezésére ingatlan projektekhez kapcsolódó teljes körű jogi tanácsadás céljából, továbbá egyedi ingatlanok adásvétele, bármilyen jogügylethez kapcsolódó megterhelése esetén is, valamint a tulajdonjog átszállásával, egyéb részjogosítványok átruházásával kapcsolatban. Ügyfeleink érdekeit messzemenőkig szem előtt tartva látjuk el képviseletüket a szerződéskötés folyamán, valamint a kapcsolódó földhivatali ügyintézés során. Különös hangsúlyt helyezünk az ingatlan-adásvételi szerződések hátterét képező hitelkonstrukciók szerződéses megjelenítésére, a tulajdon- és egyéb jogok átszállásának ütemezése.

KAPCSOLAT