Ki jogosult végkielégítésre?

online munkajogi tanácsadás, végkielégítésA végkielégítés kérdése minden munkavállaló számára fontos téma Magyarországon. Ebben a cikkben áttekintjük, kinek jár végkielégítés Magyarországon.

Mikor jogosult a munkavállaló végkielégítésre Magyarországon?

  1. Munkáltató által történő felmondással történő munkaviszony megszüntetés esetén a munkavállaló jogosult végkielégítésre.
  2. Munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt megszűnik a jogviszony.
  3. Abban az esetben, ha átadás történik és az átvevő munkáltató nem tartozik a Munka Törvénykönyve hatálya alá és a jogviszony emiatt szűnik meg

Kinek jár végkielégítés?

Annak akinek a jogviszonya legalább három éve fennáll.

Mennyi a végkielégítés?

A végkielégítés mértéke attól függ, hogy a munkavállaló  hány éve áll munkaviszonyban a munkáltatóval.

A végkielégítés mértéke
a) legalább három év esetén egyhavi,
b) legalább öt év esetén kéthavi,
c) legalább tíz év esetén háromhavi,
d) legalább tizenöt év esetén négyhavi,
e) legalább húsz év esetén öthavi,
f) legalább huszonöt év esetén hathavi
távolléti díj összege.

Mely időszakok nem vehetők figyelembe a jogviszony hosszának a megállapításakor?

A végkielégítésre való jogosultság szempontjából nem kell figyelembe venni azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg, kivéve
a) a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §),
b) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (132. §) három hónapot meg nem haladó
tartamát.

Mikor jár emelt összegű végkielégítés a munkavállalónak?

Ha a munkaviszony a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg a munkavállalónak meghatározott feltételek teljesülése esetén emelt összegű végkielégítés járhat.

Kinek nem jár végkielégítés?

Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha
a) a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy
b) a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

Minden esetben érdemes konzultálni egy munkajoggal foglalkozó ügyvéddel , ha bármilyen kétség merül fel a végkielégítéssel kapcsolatban.

Összegzés

A végkielégítés fontos jogi kérdés minden munkavállaló számára Magyarországon. Az Mt. részletesen szabályozza, hogy kinek jár végkielégítés és milyen feltételekkel. Annak érdekében, hogy minden érintett tisztában legyen a saját jogával, fontos az Mt.-t és a munkaszerződést alaposan áttekinteni, valamint szükség esetén ügyvéddel  konzultálni. Amikor jogi tanácsot kér, figyeljen arra, hogy ügyvédhez forduljon tanácsot kérni.  Munkajogi tanácsot olyan ügyvédtől kérjen, akinek a munkajog a szakterülete.

Munkajogi tanácsadásra van szüksége? Kérjen időpontot!

Munkajogi kérdése van? Munkaügyi tanácsadás céljából keresse dr. Bodnár Lilla ügyvédet!

Bodnár Ügyvédi Iroda,

dr Bodnár Lilla ügyvéd, munkajogász

                               Hívja irodámat:+36-70-6323540 (időpont egyeztetés)                                     

 Online és személyes tanácsadás! Gyors ügyintézés, átlátható díjazás, több mint 20 év tapasztalat

Telefonon, illetve e-mailben nem adunk jogi tanácsot. Jogi tanácsot kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően a megbeszélt időpontban adunk.

KAPCSOLAT