Munkaügyi ellenőrzés, foglalkoztatás felügyeleti ellenőrzés

munkaügyi ellenőrzésMit kell tudni a munkaügyi ellenőrzésről? Mit ellenőrizhet munkaügyi ellenőrzés során a felügyelet? Mekkora lehet a munkaügyi ellenőrzés bírsága?

Munkaügyi ellenőrzés (foglalkoztatás felügyeleti ellenőrzés): mire számíthat, ha jönnek a munkaügyi ellenőrök?

A fekete foglalkoztatás, színlelt szerződés

A fekete foglalkoztatás akár több millió forintos munkaügyi bírsághoz, foglalkozás felügyeleti bírsághoz vezethet. A céget a hatóság elmarasztalja, a munkaügyi kapcsolatok rendezetlenek lesznek. A statisztikai adatok szerint még mindig sokan kockáztatnak és feketén foglalkoztatják a munkavállalót.  Akár munkavállalóként, akár munkáltatóként a piac szereplője valaki, feltehetően kerülné a munkajogi konfliktusokat. Az időben igénybe vett munkajogi tanácsadással, munkajogi audittal, a munkajogász segítségével elejét vehetjük a problémáknak, a jogellenes gyakorlatnak, bírságnak. Nem éri meg feketén foglalkoztatni a munkavállalókat. Színlelt szerződés alkalmazása esetén is, ha a munkaügyi felügyelet vagy a NAV minősíti át az egyéb jogviszonyt munkaviszonnyá meg fogja állapítani a fekete foglalkoztatást és bírság fizetésére kötelezi a munkáltatót.

Mikor indul foglalkoztatás felügyeleti hatósági ellenőrzés? Ki kezdeményezhet munkaügyi ellenőrzést a cégnél?

A foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés munkavállalói bejelentésre vagy közérdekű bejelentésre indul. A munkaügyi felügyelet hivatalból is indíthat eljárást. A munkakörülményeket a kormányhivatalok ellenőrzik. A foglalkoztatás felügyeleti hatóság, a munkaügyi felügyelet az eljárás során helyszíni ellenőrzést tart, iratokat kér be, tanú meghallgatást tart. Nagyon gyakran a cég képviselőjét is beidézi a munkaügyi felügyelet és munkaszerződést, jelenléti íveket, bérpapírokat kér be. Ilyen esetben célszerű munkajogi ügyvéd segítségét igénybe venni és munkaügyi tanácsot kérni, vagy munkaügyi auditot végeztetni a hatósági meghallgatás előtt.

Mit vizsgál a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság?

A munkaügyi ellenőrök és a NAV ellenőrei is vizsgálják, hogy be vannak-e jelentve a munkavállalók, nem történik-e fekete foglalkoztatás, esetleg nem színlelt szerződéssel alkalmazzák-e a munkavállalót. A munkaügyi felügyelő a foglalkoztatás felügyeleti ellenőrzés során vizsgálja, hogy rendelkeznek-e a munkavállalók munkaszerződéssel, annak tartalmi és formai elemei megfelelnek-e a munkajogi szabályoknak, van-e munkajogi tájékoztató, munkaköri leírás. Van-e munkaidő nyilvántartás, munkaidő beosztás, a szabadság kiadása a jogszabálynak megfelelően történik-e. Az ellenőrzés azonban minden más foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt is vizsgálhat, például a megbízási szerződéseket is átnézhetik a szakemberek. A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó rendelkezések megtartását is ellenőrzi a felügyelet.

Mit vizsgálnak a munkaügyi ellenőr?

A munkaügyi ellenőrzés során a foglalkoztatás felügyeleti hatóság ellenőre vizsgálja:

 • a munkaszerződés- és a munkavállaló írásbeli tájékoztatójának tartalmát,
 • a fiatalokra, nőkre és a megváltozott munkaképességű dolgozókra vonatkozó szabályok megtartását,
 • az egyszerűsített foglalkoztatásra, alkalmi munkára vonatkozó rendelkezések alkalmazását a cégnél,
 • a bejelentési kötelezettség teljesítését, a fekete foglalkoztatást, a megbízási szerződések tartalmát,
 • a munka-és pihenőidő szabályainak alkalmazását, megtartását a cég gyakorlatában,
 • a munkavégzés ellenértékének, a munkabérnek és a pótlékoknak a megfizetését,
 • a kötelező munkavédelmi szabályok alkalmazását, a munkakörnek megfelelő munkavégzési feltételek meglétét,
 • a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatását, a munkavállalási engedélyeket,
 • a munkaerő kölcsönzésre vonatkozó rendelkezések megtartását,
 • a munkavállaló számára kiadott igazolásokat, elszámolásokat, bérjegyzékeket,
 • a jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiállítására és kiadására, valamint az elszámolás megtörténtére vonatkozó iratokat,
 • a munkaviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettség teljesítését.

Milyen jogai vannak a munkaügyi felügyelőknek és mit ellenőriznek?

A munkaügyi ellenőrök hatósági igazolvánnyal rendelkeznek, melyet az ellenőrzés megkezdésekor felmutatnak.  A munkaügyi ellenőrök jogosultak:

 • a munkaterületre belépni,
 • a helyszínen kép- és hangfelvételeket készíteni,
 • a biztonsági kamerák felvételeit és a beléptető rendszer adatait megnézni, lemásolni,
 • iratokat kikérni, azokba betekinteni,
 • a helyszínen tartózkodó munkavállalókat igazoltatni, tanúként meghallgatni.

Milyen szankciókra számíthat a munkáltató munkaügyi ellenőrzés során?

A munkaügyi ellenőr

 • megtilthatja a jogsértéssel érintett munkavállaló foglalkoztatását,
 • munkaügyi bírságot szabhat ki,
 • eltilthatja a vállalkozót a tevékenységének végzésétől,
 • kötelezhet az elmaradt munkabér, pótlék munkavállalónak történő kifizetésére,
 • figyelmeztet a jogsértésre és felhív a jogszerű állapot helyreállítására.

Mit jelentenek a rendezett, valamint a rendezetlen munkaügyi kapcsolatok?

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az alábbi szabálytalanságok miatt munkaügyi bírságot kiszabó határozatainak adatait nyilvánosságra hozza a hatósági nyilvántartásában (2 éves időtartamra):

 • foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása, azaz a fekete foglalkoztatás esete;
 • a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételekre, a gyermekmunka tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése;
 • a munka díjazására vonatkozó rendelkezések megsértése,
 • a munkaerő-kölcsönzési tevékenység nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályok megsértése;
 • harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedély, vagy összevont engedélyezési eljárás keretében kiadott összevont engedély nélkül történő foglalkoztatás esete.

Mit lehet tenni a rendezett munkaügyi kapcsolatok érdekében?

Az általános hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó döntések esetén a foglalkoztató kérheti a jogsértést megállapító döntéssel kapcsolatban nyilvánosságra hozott adatai törlését a közzétételi kétéves határidő letelte előtt. Ennek több feltétele van:

 • kérelmet nyújt be a foglalkoztatás-felügyeleti hatósághoz, amelyben egy naptári évben egyszer egy vagy több döntéssel kapcsolatban közzétett adat törlését kezdeményezheti,
 • befizeti a jogszabály szerinti összeget, amely a törlési kérelemmel érintett bírságösszeg háromszorosa, de legalább a jogszabálysértéssel érintett foglalkoztatottak száma és a minimálbér szorzatának a háromszorosa;
 • a közzétett döntésben foglaltakat önként és teljes körűen végrehajtotta és a munkaügyi bírságot megfizette.

Mit tegyen munkaügyi ellenőrzés esetén?

Munkaügyi ellenőrzés esetén működjön együtt a hatósággal. Keressen fel munkaügyi szakértőt (ügyvédet), aki segít rámutatni a problémás pontokra és arra, hogy min kell változtatni a cégnél.

Hogyan készüljön fel a munkaügyi ellenőrzésre?

 •    Véleményeztessük a munkaszerződést munkaügyi szakértő ügyvéddel.
 •     Vezessen munkaidő nyilvántartást, szabadság nyilvántartást. A jelenléti ívnek a munkavégzés helyén kell rendelkezésre állnia. Ebből derül ki a munkaidő kezdete és vége, valamint a rendes és rendkívüli munkaidő. A jelenléti ívnek kell az ellenőrzés helyén lennie és a munkaidő beosztásnak. Az ellenőrök a helyszínen ellenőrzik, hogy a munkavállalók be vannak-e jelentve. Ezt követően egy-két munkavállalót tanúként meghallgatnak. Ha a munkavállalók nyilatkozata alapján azt feltételezik, hogy jogellenes a munkáltató gyakorlata beidézik a cég vezetőjét. A hatóság az idézésben bekéri azokat az iratokat, amiket ellenőrizni akar. Ilyen esetben, már a hatósági meghallgatás előtt forduljon munkajogászhoz és kérjen tanácsot tőle.
 • Tájékozódjon a szabályokról, forduljon szakértő ügyvédekhez, ha kérdése van. Jogi tanácsadást ügyvédek végezhetnek, munkaügyi ügyvédtől kérjen tanácsot. Hiteles forrásból tájékozódjon, szakértő ügyvédekhez forduljon, ne az internetről.
 • Figyeljen arra, hogy munkaszerződéseit, munkajogi gyakorlatát rendszeresen (minimum 2- 3 évente) vizsgáltassa meg szakértő ügyvéddel. Ha több munkavállalót foglalkoztat, akkor célszerű folyamatos kapcsolatban állnia munkajogász ügyvéddel.
 • Ha betartja ezeket a lépéseket nem kell tartania a munkaügyi ellenőrzéstől, mert mindent rendben fognak találni a cégénél.

Munkajogi háttértámogatás:

Állandó megbízás esetén folyamatosan biztosítjuk a munkajogi feladatokat végző kollégája számára a szakmai hátteret, mely segítségével hibátlanul tudja végezni a munkáját. Orvosoljuk a hétköznapokban folyamatosan felmerülő problémákat, megválaszoljuk kérdéseit.

Állandó vagy eseti megbízás esetén telefonon történő egyeztetéssel, e-mailen keresztül, valamint írásos anyagok elkészítésével segítjük cége hatékony működését.

Munkajogi tanácsadásra van szüksége? Kérjen időpontot!

Munkajogi auditra van szüksége? Kérjen időpontot!

Munkajogi kérdése van? Munkaügyi ellenőrzést (foglalkozás-felügyeleti hatósági ellenőrzés), adatvédelmi ellenőrzést folytatnak cége ellen? Szeretné, ha egy esetleges ellenőrzés során mindent rendben találnának és nem akar attól tartani, hogy  bírságot szab ki a munkaügyi felügyelet vagy az adatvédelmi hatóság cégére? Munkaügyi-, adatvédelmi audit, tanácsadás céljából keresse dr. Bodnár Lilla ügyvédet!

Bodnár Ügyvédi Iroda,

dr Bodnár Lilla ügyvéd, munkajogász

                               Hívja irodámat:+36-70-6323540 (időpont egyeztetés)                                     

Online és személyes tanácsadás! Gyors ügyintézés, átlátható díjazás, több mint 20 év tapasztalat

Telefonon, illetve e-mailben nem adunk jogi tanácsot. Jogi tanácsot kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően a megbeszélt időpontban adunk.

KAPCSOLAT