Polgárjog

dr_bodnar_lilla-polgarjogAz ügyvédi iroda különösen az alábbi területen látja el ügyfelei képviseletét:

  • személyhez fűződő jogok védelme;
  • tulajdonjogi viták, kérdések megoldása;
  • birtok és birtokvédelemhez kapcsolódó ügyek;
  • szavatossági és kártérítési ügyek;
  • adásvételi szerződések készítése;
  • ajándékozási szerződés szerkesztése;
  • bérleti-, megbízási- és vállalkozási szerződések szerkesztése, előkészítése;
  • biztosítási ügyek (vagyon- és baleset biztosítás, gépkocsi kárral kapcsolatos biztosítási ügyek);
  • építőközösségi szerződések; társasházak alapítása, társasházi alapító okirat módosítása;
  • életjáradéki szerződések, tartási szerződések készítése.

KAPCSOLAT