Munkajog kismamáknak

dr_bodnar_lilla-munkajog_kismamaknakMunkajogászt keres?  Az ügyfelek bizalommal fordulnak munkajogi tanácsért a Bodnár Ügyvédi Irodához. Teljes körű munkajogi tanácsot nyújtunk munkavállalóknak és munkáltatóknak.

Megilleti-e a felmondási védelem a várandós nőket, illetve a kismamákat?

A Munka törtvénykönyve rögzíti, hogy a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt
a) a várandósság,
b) a szülési szabadság,
c) az apasági szabadság,
d) a szülői szabadság,
e) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. §),
f) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés,
g) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap, és
h) az 55. § (1) bekezdés l) pontja szerinti mentesülés (a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személynek nyújtott személyes gondozás céljából évente legfeljebb öt munkanapra)
tartama alatt.

A felsorolás a) és e) pontban meghatározott körülményre a munkavállaló csak akkor hivatkozhat, ha erről a munkáltatót tájékoztatta a felmondás közlését megelőzően. A felmondás közlését követő munkavállalói tájékoztatástól számított tizenöt napon belül a munkáltató a felmondást írásban visszavonhatja.

Kötelező-e a munkáltatónak módosítania a munkába visszatérő kismama munkaszerződését a kismama kérésére?

A munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek négyéves koráig – három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek hatéves koráig – köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani.
A munkavállaló gyermeke nyolcéves koráig vagy a gondozást végző munkavállaló – a munkaviszony első hat hónapját kivéve – kérheti
a) a munkavégzési helyének módosítását,
b) a munkarendjének módosítását,
c) távmunkavégzésben való foglalkoztatását, illetve
d) részmunkaidőben való foglalkoztatását.
A munkavállalónak a kérelmét írásban indokolnia kell, továbbá megjelöli, hogy mikortól szeretné a munkaszerződés módosítását.
A munkavállaló kérelmére a munkáltató tizenöt napon belül írásban nyilatkozik. A kérelem elutasítása esetén a munkáltató nyilatkozatát indokolni köteles. A kérelem jogellenes elutasítása vagy a nyilatkozat elmulasztása esetén a bíróság a munkáltató hozzájáruló nyilatkozatát pótolja.

Mennyi ideig lehet a kismama fizetés nélküli szabadságon?

A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.
A munkavállaló – örökbe fogadott gyermeke gondozása céljából – a gyermek gondozásba történő kihelyezésének kezdő időpontjától számított három évig, három évesnél idősebb gyermek esetén hat hónapig fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

Köteles-e a kismama elfogadni a munkáltató szerződésmódosításra vonatkozó ajánlatát?

A munkáltató nem kötelezheti a munkavállalót szerződés módosításra. A munkaszerződés módosításnak a felek megegyezésén kell alapulnia.

Jogi tanácsadás keretében segítünk a kismamáknak abban, hogy mit tehetnek, ha munkaszerződésüket közös megegyezéssel kívánja a munkáltató módosítani.

Munkajogi segítség:

Ne őrlődjön kétségek között! Akár budapesti, akár vidéki céghez köti a szerződés, munkajogásszal megtalálja a megoldást a felvetődő problémákra. Online tanácsadás keretében is segítünk azoknak a munkavállalóknak, akik felkeresik irodánkat.

Munkajogi kérdése van? Megszüntették a munkaviszonyát vagy felmondana ? Szeretné, ha a felmondással minden rendben lenne? Munkajogi tanácsadás céljából keresse dr. Bodnár Lilla ügyvédet!

Munkajogi tanácsadásra van szüksége? Kérjen időpontot!

Munkajogi kérdése van? Munkaügyi-, adatvédelmi tanácsadás céljából keresse dr. Bodnár Lilla ügyvédet!

Bodnár Ügyvédi Iroda,

dr Bodnár Lilla ügyvéd, munkajogász

                               Hívja irodámat:+36-70-6323540 (időpont egyeztetés)                                     

Online és személyes tanácsadás! Gyors ügyintézés, átlátható díjazás

Telefonon, illetve e-mailben nem adunk jogi tanácsot. Jogi tanácsot kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően a megbeszélt időpontban adunk.

KAPCSOLAT