Hogyan kerülje el a bírság kiszabását munkaügyi ellenőrzésnél?

munkajogi tanácsadás- dr. Bodnár Lilla

A munkaügyi felügyelet az a hatóság, amely a munkahelyeken ellenőrzi a munkajogi és munkavédelmi szabályok megtartását. Gyakran teszik fel nekem a kérdést, hogy mire jogosult a a munkaügyi felügyelet ellenőre? Milyen intézkedések tehet a munkaügyi felügyelő? Mikor kötelező a munkaügyi felügyelőnek  munkaügyi bírságot kiszabnia? Mikor nem szabható ki munkaügyi bírság? Hogyan kerülhetem el a büntetést? Hogyan előzhetem meg a munkaügyi bírságot? Meddig őrzi a bírságolás adatait a munkaügyi felügyelet?

 

Mit tegyek munkaügyi ellenőrzés esetén?

A teljes ellenőrzés és a hatósági eljárás ideje alatt figyelemmel kell lenni a nyilatkozatokra, a  bemutatott munkaügyi dokumentumokra, hiszen a kellő körültekintés hiánya magas bírság kiszabását eredményezheti. Ezért mindenképpen ajánlatos szakértővel felvenni a kapcsolatot, ha a munkaügyi felügyelet ellenőrzést indított cége ellen. Nagyon gyakori, hogy a munkáltatók a képviseletet munkavállalóra vagy könyvelőre bízzák, akik nem ismerik a munkaügyi jogszabályokat olyan mélységben, mint egy munkajoggal foglalkozó ügyvéd és nem tudnak élni a jogszabály biztosította jogokkal az eljárásban. dr. Bodnár Lilla ügyvéd a munkaügyi ellenőrzés és hatósági eljárás során is  szakszerűen képviseli cégét, hiszen több éves tapasztalata az eljárásokban.

Hogyan előzhető meg a munkaügyi bírság kiszabása?

A munkaügyi bírság megelőzésének legbiztosabb módja, ha az ellenőrzés elé megy és még a munkaügyi felügyelet ellenőrzését megelőzően munkaügyi audit keretében átvizsgáltatja a cége munkaügyi dokumentumait.

Mire jogosult a munkaügyi ellenőrzés során a felügyelő?

•  a munkahelyen tartózkodó személyek személyi azonosságának igazoltatással történő megállapítására,
• a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ) használatára.

Milyen intézkedések tehet a munkaügyi felügyelő?

A felügyelő az esetleges  szabálytalanságok miatt indított eljárása során a következő intézkedésekkel élhet:
•  bizonyos esetekben megtiltja a további foglalkoztatást, ha az alkalmazás vagy a foglalkoztatás a jogszabálysértés súlyossága miatt nem tartható fenn, és a sérelem rövid időn belül nem orvosolható
•  kötelezi a foglalkoztatót a szabálytalanság meghatározott időn belül történő megszüntetésére,
•  kötelezi a harmadik országbeli állampolgárt érvényes munkavállalási engedély vagy EU Kék Kártya nélkül foglalkoztatót a központi költségvetésbe történő befizetésre,
• javaslatot tehet és bizonyos esetekben kötelező javaslatot tennie munkaügyi bírság kiszabására,
•  megállapítja a foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak a munkába lépés napjától történő fennállását és kötelezi a foglalkoztatót a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó szabályok betartására,
•  eltiltja a foglalkoztatót tevékenysége folytatásától, ha foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályban előírt engedéllyel, nyilvántartásba vétellel nem rendelkezik
•  amennyiben nem kizárt, úgy felhívja a foglalkoztató figyelmét a jogszabálysértésre és annak megszüntetésére.

Mikor kötelező a munkaügyi felügyelőnek munkaügyi bírságot kiszabnia?

A felügyelő köteles javaslatot tenni munkaügyi bírság kiszabására, valamint a munkaügyi bírság kiszabása nem mellőzhető, ha a foglalkoztató:
•  a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezéseket megsértette,
•  a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggésben nem tett eleget az államháztartási törvényben foglalt bejelentési kötelezettségének,
•  a jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabér összegére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezéseket megsértette, ide nem értve a felszámolási eljárás alatt álló foglalkoztatót, vagy
•  hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytat munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenységet.

Mikor nem szabható ki munkaügyi bírság?

•   ha a foglalkoztató a munkaviszony létesítésének vagy megszűnésének (megszüntetésének) bejelentésére vonatkozó kötelezettségét a munkaügyi ellenőrzés megkezdéséig a tényleges foglalkoztatás teljes időtartamára vonatkozóan teljesítette,
•  a munkaviszony létesítésének vagy megszűnésének (megszüntetésének) bejelentésére vonatkozó kötelezettséget külön jogszabály szerint a foglalkoztató helyett más teljesíti, és a foglalkoztató a bejelentés határidőben történő teljesítéséhez szükséges adatokat a munkaügyi ellenőrzés megkezdéséig teljes körűen átadta, vagy
•  a foglalkoztató a munkavállaló részére ki nem fizetett a jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabért az eljárás során kitűzött határidőn belül kifizeti.

Munkajogi háttértámogatás:

Rendszeresen merülnek fel jogi kérdések a cég működése során? Több cég képviseletét látjuk el havidíjas megbízás keretében. Ebben a konstrukcióban folyamatosan rendelkezésre állunk felmerülő munkajogi, jogi kérdései megválaszolásában. Segítünk szakszerűen megírni a rendes felmondást, rendkívüli felmondást, közös megegyezést.

Munkajogi tanácsadásra vagy képviseletre  van szüksége? Kérjen időpontot!

Munkajogi auditra van szüksége? Kérjen időpontot!

Munkajogi kérdése van? Segítünk.

Bodnár Ügyvédi Iroda,

dr Bodnár Lilla ügyvéd, munkajogász

                               Hívja irodámat:+36-70-6323540 (időpont egyeztetés)                                     

Online és személyes tanácsadás! Gyors ügyintézés, átlátható díjazás, több mint 20 év munkajog területén szerzett tapasztalat.

Telefonon, illetve e-mailben nem adunk jogi tanácsot. Jogi tanácsot kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően a megbeszélt időpontban adunk.

KAPCSOLAT