A visszaélés bejelentési rendszer

Kinek kötelező visszaélés-bejelentési rendszert működtetnie?

Minden 50 fő foglalkoztatottnál többet foglalkoztató szervezetnek.

A foglalkoztatottak létszámától függetlenül belső visszaélés-bejelentési rendszert kell létrehoznia az alábbi foglalkoztatóknak:

a) minden olyan szervezetnek, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) hatálya alá tartozik. Nekik a foglalkoztatottak létszámától függetlenül 2023. július 24-től kell működtetni a rendszert. Ide tartoznak az ügyvédek, könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, közjegyzők, könyvvizsgálói tevékenységet végzők, ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők, székhelyszolgáltatók, stb.

b) a Magyarországon bejegyzett és az Európai Unió határain kívül engedélyesként vagy üzemeltetőként tengeri olaj- és gázipari tevékenységet folytató foglalkoztatónak.

c) a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követésével foglalkozó foglalkoztató.

d) a Magyarország területén tartózkodó magyar és nem magyar lobogójú, üzemben lévő úszólétesítmény üzemeltetője.

A foglalkoztató akkor is létrehozhat belső visszaélés-bejelentési rendszert, ha a Panasztörtvény alapján ilyen kötelezettsége nem áll fenn.

Mikortól kell visszaélés bejelentési rendszert működtetni?

2023. december 17. napjától visszaélés-bejelentő rendszert kell üzemeltetnie valamennyi olyan szervezetnek, amely legalább 50 főt foglalkoztat. A kötelezettség szempontjából lényegtelen, hogy gazdasági társaságról, alapítványról vagy egyéb szervezetről van szó. Az 50 fő létszámnál figyelembe kell venni a Panasztörvény 16. § 3. pontjában foglalt minden személyt (pl.: megbízott). Foglalkoztatott az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi. 2025 január 1. napjától visszaélés-bejelentési rendszert kell üzemeltetnie a 10 000 főnél több lakosú települések helyi önkormányzatainak és a legalább 50 főt foglalkoztató,helyi önkormányzat irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervnek, vagy a helyi önkormányzat tulajdonában, tulajdonosi joggyakorlása alatt álló szervezetnek és gazdasági társaságnak.

Kik tehetnek bejelentést?

A vállalat munkavállalói – a volt és leendő munkavállalók is – és szerződéses partnerei. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

a) a foglalkoztató által foglalkoztatott

b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,

c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,

e) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

f) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

g) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

e) a foglalkoztatóval az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

f) az a személy, akinek az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekre vagy mulasztásra, vagy egyéb visszaélésre vonatkozóan tehető bejelentés.

Milyen ügyben lehet bejelentést tenni?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. 

Ki működtetheti a belső visszaélés bejelentési rendszert?

 A belső visszaélés-bejelentési rendszert a foglalkoztatónál egy erre a célra kijelölt, pártatlan személy vagy szervezeti egység működtetheti vagy a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvéd is megbízható. A visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére nem köthető megbízási szerződés olyan szervezettel vagy ügyvéddel, amellyel a megbízást megelőző 5 évben megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban állt a vállalat.

Miben tudunk mi segíteni a cégének?

Segítünk kialakítani a visszaélés bejelentési rendszert. Megírjuk a belső visszaélés bejelentési szabályzatot, melyre cégének szüksége lesz. Elkészítjük az adatvédelmi tájékoztatót.

Amennyiben a belső visszaélés-bejelentési rendszert a foglalkoztatónál egy erre a célra kijelölt, pártatlan személy vagy szervezeti egység működteti segítünk a szabályzat megírásában, a rendszer kialakításában. Rendelkezésére állunk, ha jogi segítségre van szüksége a bejelentés kivizsgálásában.

Amennyiben Ön a feladatot kiszervezné, vállaljuk, hogy cégénél ellátjuk a bejelentővédelmi ügyvéd feladatait, a belső visszaélés-bejelentési rendszert működtetjük. Fogadjuk a bejelentéseket és külön megbízás alapján kivizsgáljuk azokat.

Hívjon minket vagy írjon és segítünk kidolgozni cége számára a legolcsóbb, leghatékonyabb visszaélés bejelentési rendszert.

 

Bodnár Ügyvédi Iroda,

dr Bodnár Lilla ügyvéd, munkajogász

                               Hívja irodámat:+36-70-6323540 (időpont egyeztetés)                                     

Jogi átvilágítás, audit cégének! Online és személyes tanácsadás! Gyors ügyintézés, átlátható díjazás

Telefonon, illetve e-mailben nem adunk jogi tanácsot. Jogi tanácsot kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően a megbeszélt időpontban adunk.

KAPCSOLAT