Milyen ügyekben járhat el a munkaügyi felügyelő, a foglalkozás felügyeleti hatóság?

Milyen feladatai vannak a munkavédelmi hatóságnak és a foglalkozás felügyeleti hatóságnak? Milyen ügyekben járhat el?Melyik hatóság jár el  munkaügyi ellenőrzés esetén?

A munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve látja el, melyet a munkavédelmi felügyelőség és a munkaügyi felügyelőség (foglalkozás felügyeleti hatóság) alkot.

A munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség illetékessége megegyezik a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területével.A munkavédelmi felügyelőség és a munkaügyi felügyelőség (foglalkozás felügyeleti hatóság) hatósági feladatainak ellátására munkavédelmi felügyelők és munkaügyi felügyelők működnek. A felügyelők a felügyelőség illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthatnak, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől.

Milyen ügyekben jár el a munkavédelmi felügyelő? Mit ellenőriz a munkaügyi felügyelő?

 1. a munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítése, ellenőrzése.
 2. tájékoztatást ad a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők részére a munkavállalók egészségére és biztonságára vonatkozóan.
 3. munkavédelmi tájékoztatással és tanácsadással segíti az érintetteket a munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlására és kötelezettségeik teljesítésére vonatkozóan.
 4. a munkáltatók és munkavállalók biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak ellenőrzése.
 5. a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények betartásának ellenőrzése.
 6. a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és a munkavállalót a munkavégzéssel összefüggésben érő betegség kiváltására alkalmas hatások kivizsgálásának, bejelentésének, nyilvántartásának, valamint megelőzésére tett intézkedéseknek ellenőrzése.

Mit ellenőriz a munkaügyi felügyelő?

 1. a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, valamint megszüntetésével összefüggő bejelentési, igazolás kiállítási és kiadási kötelezettség, valamint elszámolás megtörténtének ellenőrzése,
 2. a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos rendelkezések ellenőrzése,
 3. a munka- és pihenőidő, munkabér védelem megtartásának ellenőrzése,
 4. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, illetve a harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenőrzése,
 5. a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére jogosító jogszabályok megtartásának ellenőrzése.

Milyen ügyekben tehet panaszt a munkavállaló a foglalkoztatás felügyeleti hatóságnál?

A munkavállaló panaszt tehet a hatóságnál, ha a fenti kérdések bármelyikében jogellenes eljárást tapasztal a munkáltató részéről. Például nem kapja meg a kilépő papírjait a munkaviszony megszűnésekor, nem fizetik ki a bérpótlékát, nem fizetik ki a munkabérét., nem tartja be a munkáltató a munka és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseket. A foglalkozás felügyeleti és munkavédelmi hatóság, mivel közigazgatási eljárásban jár el, az eljárása sokkal gyorsabb, mint a bírósági eljárás. A cégek jobban is tartanak a foglalkozás felügyeleti és munkavédelmi hatósági eljárástól, mint a bírósági eljárástól.  A hatóság bírságot szabhat ki és a cég tarthat attól, hogy rendezett munkaügyi kapcsolatai veszélybe kerülnek. A cégeknek pedig fontos az, hogy a munkajogi gyakorlatuk rendben legyen, mert abban az esetben a munkaügyi felügyelő a foglalkozás felügyeleti eljárás során nem fog jogszabálysértést találni a cég működésében.

További információ olvashat a témában a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján. 

Munkajogi háttértámogatás:

Állandó megbízás esetén folyamatosan biztosítjuk a munkajogi feladatokat végző kollégája számára a szakmai hátteret, mely segítségével hibátlanul tudja végezni a munkáját. Orvosoljuk a hétköznapokban folyamatosan felmerülő problémákat, megválaszoljuk kérdéseit.

Állandó vagy eseti megbízás esetén telefonon történő egyeztetéssel, e-mailen keresztül, valamint írásos anyagok elkészítésével segítjük cége hatékony működését.

Munkajogi tanácsadásra van szüksége? Kérjen időpontot!

Munkajogi auditra van szüksége? Kérjen időpontot!

Munkajogi kérdése van? Munkaügyi ellenőrzést (foglalkozás-felügyeleti hatósági ellenőrzés), adatvédelmi ellenőrzést folytatnak cége ellen? Szeretné, ha egy esetleges ellenőrzés során mindent rendben találnának és nem akar attól tartani, hogy  bírságot szab ki a munkaügyi felügyelet vagy az adatvédelmi hatóság cégére? Munkaügyi-, adatvédelmi audit, tanácsadás céljából keresse dr. Bodnár Lilla ügyvédet!

Bodnár Ügyvédi Iroda,

dr Bodnár Lilla ügyvéd, munkajogász

                               Hívja irodámat:+36-70-6323540 (időpont egyeztetés)                                     

Munkajogi átvilágítás, audit cégének! Online és személyes tanácsadás! Gyors ügyintézés, átlátható díjazás

Telefonon, illetve e-mailben nem adunk jogi tanácsot. Jogi tanácsot kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően a megbeszélt időpontban adunk.

KAPCSOLAT