Mikor ellenőrizheti a munkáltató az internethasználatot a munkahelyen? Ellenőrizheti-e a munkáltató jogszerűen az internethasználatot?

Mikor ellenőrizheti a munkáltató az internethasználatot a munkahelyen? Ellenőrizheti-e a munkáltató jogszerűen az internethasználatot?

 

Joga van-e a munkáltatónak ellenőrizni a munkavállaló internethasználatát?

A munkáltató a munkavállalót a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti, így az internethasználat is ellenőrizhető. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. A munkáltatónak előzetesen tájékoztatnia kell a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak. A munkahelyi internethasználattal kapcsolatban ki kell emelni, hogy a munkavállaló által meglátogatott weboldal vagy a munkavállaló internethasználatával kapcsolatban a számítógépen rögzített, lementett információk (például az elmentett felhasználónév, jelszó) a munkavállaló személyes adatainak tekinthetők. Ebből fakadóan a munkáltatónak a munkavállalók internethasználatával összefüggésben is tekintettel kell lenniük az adatvédelmi követelményekre, tiszteletben kell tartania a munkáltatónak az adatvédelmi rendelkezéseket.

Mikor szükséges belső szabályzat az internethasználat ellenőrzéséről?

Az internethasználat ellenőrzését megelőzően a munkáltatónak a munkavállaló tájékoztatása céljából célszerű egy belső szabályzatot készítenie, amelyben ki kell térnie többek között:

  • arra, hogy mely honlapok megtekintését tiltja (blokkolja) a munkahelyi számítógépeken,
  • az ellenőrzés lefolytatására vonatkozó részletes szabályokra, hogyan történik a felkeresett oldalak ellenőzése.

Amennyiben a munkáltató szabályzata előre meghatározza, hogy mely honlapok megtekintését blokkolja a munkáltató informatikai rendszere, akkor ezzel jelentősen csökkenteni lehet annak esélyét, hogy az internethasználat esetleges ellenőrzésére egyáltalán sor kerüljön. Ezzel egyidejűleg ugyanakkor a munkáltatói ellenőrzés lehetőségének is meg kell maradnia, hiszen a munkavállalók adott esetben a tiltást „kijátszhatják” vagy más, a tiltásban nem szereplő, de ahhoz hasonló honlapot tekinthetnek meg a munkahelyükön, amely miatt a munkáltató – az Mt. 11. §- ában foglalt jogával élve – ellenőrizheti, hogy a munkavállalók megtartották-e a belső szabályzat előírásait, és adott esetben munkajogi jogkövetkezményt alkalmazhat a rendelkezést megsértő munkavállalókkal szemben.

Mi az internethasználat ellenőrzésének jogalapja?

Az internethasználat ellenőrzése esetén – mint más munkáltatói ellenőrzéseknél is – a munkáltatói jogos érdek lesz az adatkezelés jogalapja, ennek megfelelően a munkáltatónak el kell végeznie az érdekmérlegelés tesztjét a rendszer bevezetése előtt. (Az érdekmérlegelés tesztjét egy következő cikkben ismertetem) Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során a munkáltatónak többek között az alábbi követelményeket kell betartania, az alábbi szempontokat kell figyelembe vennie:

  • A munkáltatónak előzetesen meg kell határoznia azt, hogy milyen céljai, érdekei miatt kerülhet sor az internethasználat ellenőrzésére. Ezen érdekeknek ténylegesnek és valósnak, a munkáltató tevékenységéhez, piaci helyzetéhez, a munkavállaló munkaköréhez igazodóaknak kell lenniük.
  • Ezen túlmenően a munkáltatónak ellenőrzése előtt közölnie kell a munkavállalókkal, hogy pontosan milyen érdekei miatt kerül sor a munkáltatói intézkedésre, miért ellenőrzi a munkahelyi internethasználatot.
  • Az ellenőrzés csak a cél eléréséhez szükséges személyes adatok megismerésére terjedhet ki. Ha például a munkáltató bizonyos honlapok látogatását blokkolja, és az ellenőrzése pusztán arra terjed ki, hogy megállapítsa azt, hogy munkavállaló betartotta-e ezt a munkáltatói rendelkezést, akkor elegendő a honlap címének a megismerése és feljegyzése, és nem szükséges a munkavállaló tevékenységének részletes feltérképezése (mit is csinált a honlapon, milyen felhasználó nevet és jelszavat mentett el, esetleg milyen fájlokat mentett le a honlapról).

 

Mely kérdéseket kell a munkáltatónak szabályoznia az internethasználat ellenőrzéséről szóló tájékoztatóban?

Ahhoz, hogy az internethasználat ellenőrzése jogszerű legyen, a munkáltatónak előzetesen részletes tájékoztatást kell kiadnia a munkavállalók számára. A tájékoztatóban a munkáltatónak ki kell térnie többek között arra, hogy:

  • hogy milyen célból, milyen munkáltatói érdekek miatt kerülhet sor az internethasználat ellenőrzésére (illetve természetesen a konkrét ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre),
  • a munkáltató részéről ki végezheti az internethasználat ellenőrzését,
  • milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása), hogyan zajlik le egy ellenőrzés, mi az eljárás menete,
  • milyen jogai és jogorvoslati lehetőségeik vannak a munkavállalóknak az internet használatának ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.

Adatvédelmi kérdése van? Ellenőrzi az internethasználatot a munkahelyen és nem tudja jogszerűen járnak-e el? Szeretné, ha a NAIH mindent rendben találna? Tanácsadás, audit céljából keresse dr. Bodnár Lilla ügyvédet, adatvédelmi szakértőt, aki több munkajogi témájú könyv és cikk szerzője! Kérjen időpontot és segítünk cégének, nagy gyakorlatunk van szabályzatok készítésében!

Bodnár Ügyvédi Iroda,

dr Bodnár Lilla ügyvéd, adatvédelmi szakértő

Hívja irodámat:+36706323540

Minden, ami munkahelyi adatvédelem!

KAPCSOLAT