Munkajogásszal a munkajogi audit sikeréért

Miért munkajogi ügyvédet bízzon meg az audittal?

Egy munkajogi átvilágítással cégénél jelentős problémákat előzhet meg. Munkajogász közreműködésével szakszerűen zajlik az átvilágítás. Sajnos azt tapasztalom, hogy nagyon gyakran olyan emberek végeznek munkajogi átvilágítást, akik nem is ügyvédek, nem munkajogi szakértők, gyakran még jogász végzettségük sincs. Nem rendelkeznek átfogó jogi ismerettel, ami elengedhetetlen a szakszerű munka elvégzéséhez. Az ügyvéd felelősséget vállal az elvégzett munkáért. A munkajogi szakértő ügyvéd pedig ismeri a munkajogi jogszabályokat, a munkajogi gyakorlatot, más jogterületek szabályozó normákat, a különböző hatóságok, bíróságok gyakorlatát és jogosult is azok előtt eljárni.

Miért fontos a munkajogi audit? Milyen célt szolgál a cég munkajogi átvilágítása?

Sokan akkor foglalkoznak behatóbban egy problémával, ha az már elkerülhetetlenné válik. Ilyen a munkajog területe is, ahol az ügyfelek gyakran akkor fordulnak ügyvédhez, amikor a munkavállaló munkaügyi pert indít ellenük, a munkaügyi felügyelet foglalkoztatás felügyeleti eljárást vagy a NAV (adóhatóság) eljárást  indít a cég ellen. Munkajogász segítségével munkajogi átvilágítással, munkajogi audittal gondok sokaságát előzheti meg. Például a munkaügyi audit elejét veheti annak, hogy a munkaügyi felügyelők vagy az adóellenőrök büntessék meg a céget különböző hiányosságok miatt. A foglakozás felügyeleti hatóság ellenőrzése nagyon átható, az ellenőrök gyakran olyan jogi problémákat tárnak fel, amikre a munkáltató nem is gondolt. A munkajogi audittal megelőzhető a rendezetlen munkaügyi kapcsolat. Ha indul közbeszerzési eljáráson cége, akkor elengedhetetlen a munkajogi átvilágítás, azért, hogy rendezett munkaügyi kapcsolatokkal bírjon cége.

Melyek a legproblémásabb területek a cégeknél?

A munkaviszonyok létesítésénél, a munkaszerződés módosításánál, a munkaviszony megszüntetésél, a felmondásnál, azonnali hatályú megszüntetésnél, a közös megegyezéseknél, a home office megállapodás, távmunka megállapodás, versenytilalmi megállapodás, a munkaidő, pihenőidő szabályainak megtartásánál, a bérpótlékok fizetésénél tapasztalom a legtöbb jogi problémát. Nagyon gyakran internetről letöltött munkaszerződéseket használnak a cégek, vagy olyan munkaszerződést, amit a könyvelő adott. Ezek a szerződések azonban nem szolgálják a cég érdekeit, nem a cég igényeire, a munkaviszonyra szabottak. A könyvelők nincsenek tisztában a munkajogi szabályokkal és azzal, hogy egy-egy cég munkaszerződésében mit érdemes szabályozni. Nem feladatuk a könyvelőknek, hogy tudják a munkajogot, hiszen ez nem az ő szakterületük.

Miért jó a cégnek a munkajogi átvilágítás?

Azért jó a munkajogi átvilágítás, mert garantálja a védelmet a munkaügyi bírságok ellen és a lehető legkisebbre csökkenti a munkabér kiadásokat a munkáltatónál.

A munkajogi audit eredményeként hatékonyan működő munkaügyi rendszer jön létre, amely biztosítja a munkaviszonyok létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedések jogszerűségét.

A munkaügyi szakértő segítségével cége a munkavállalók munkaidejével, munkaközi szünetével, napi pihenőidejével, rendelkezésre állásával, valamint a rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos szabályok betartását el tudja érni. A jogellenes megoldások oka nagyon gyakran az, hogy a munkajogi ismeretek a cégen belül hiányosak.

Miért válasszon minket?

Cégre szabottan elkészítem a munkaszerződéseket, munkaszerződés módosításokat, tájékoztatókat, munkaköri leírásokat, versenytilalmi megállapodásokat, home office megállapodásokat cége gazdasági érdekeinek megfelelően. Segítségemmel megelőzheti a felesleges munkaügyi pereskedést. Munkaügyi ellenőrzés esetén hátradőlhet, mert a munkaügyi ellenőrök mindent rendben fognak találni cégénél.

Ha kéri a munkajogi jogszabályváltozásokról folyamatosan tájékoztatjuk, segítséget nyújtunk a változtatások végrehajtásában. Minimálisra csökkentjük a papírmunkát cégénél. Folyamatosan biztosítjuk a felsőfokú munkaügyi szakértelmet a cége számára.

Kérés esetén oktatjuk a munkaüggyel foglalkozó kollégáját, munkavállalóját.

Hogyan zajlik a munkajogi átvilágítás?

A munkajogi átvilágítás során a munkajogi szakértő megvizsgálja a cégét, hogy melyek azok a hiányosságok, problémák, amelyekért a munkaügyi felügyelők megbüntethetik a céget és megnézi, hol tud spórolni a cég munkaügyi kiadásain. Persze nem kell csökkentenie a munkavállalók bérét, hiszen tudjuk, hogy az elégedett munkavállaló a siker titka.

A munkaügyi szakértő megvizsgálja a munkaszerződést, tájékoztatót, a munkáltató belső szabályzatait, a munkaügyi dokumentumait és ezek alapján megvizsgálja, hogy sért-e a cég munkajogi jogszabályt. A munkajogi szakértő  tájékoztatja a céget arról, hogy a jogsértés milyen következményekkel járhat, hogyan orvosolható a leghatékonyabban a jogellenes szabályozás, gyakorlat.

Milyen dokumentumokat készítenek el a munkaügyi szakértő ügyvédek?

A cégre szabott munkaszerződéseket, munkaszerződés módosítást, a munkaviszony létrejöttekor szükséges tájékoztatót; a munkaköri leírásokat; vállalkozási szerződést, megbízási szerződéseket. A munkajogi ügyvéd megvizsgálja, hogy a cég nem jogellenesen köt-e megbízási szerződést vagy vállalkozási szerződést, annak érdekében, hogy elkerülje a színlelt szerződés és a fekete foglalkoztatás veszélyét.

A munkajogász elkészíti a home office megállapodást, távmunka megállapodást, versenytilalmi megállapodást, munkaidő keretet, átnézi a munkaidő-beosztást és megvizsgálja, hogy az a munkajogi jogszabályoknak megfelel-e.

A munkaügyi szakértő segít a munkaidőre, pihenőidőre, rendkívüli munkavégzésre, készenlétre, ügyeletre vonatkozó nyilvántartások elkészítésében, megvizsgálja a fizetett bérpótlékokat, bérjegyzékeket.

Megnézi, hogy a munkaidő beosztás alapján milyen pótlékokat kell a cégnek fizetnie, hogy a jogszabálynak megfelelően történjen a pótlék kifizetése és megvizsgálja, hogyan optimalizálhatja a cég a pótlék kiadásait.

A munkaügyi szakértő segít a szabadságolási ütemterv kialakításában, elkészíti a munkaszerződés módosításokat és a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos dokumentációt is.

Igény esetén betanítja a vállalat munkaügyekért felelős munkavállalóját, hogy hogyan kell jogszerűen végezni a munkaügyi teendőket.

Szükség esetén segítünk a közös megegyezés, felmondás, azonnali hatályú megszüntetés okiratainak megszerkesztésében.

A cég dönt arról, hogy miben kéri a munkajogi szakértő segítségét.

Állandó ügyvédi megbízás vagy eseti megbízás

Persze nem minden cégnek van szüksége folyamatos munkajogi tanácsadásra, elég, ha a munkajogász alkalmanként áll rendelkezésre. Akárhogyan is, a szakember követi a szabályváltozásokat, és igény esetén segíti a cég munkajogért felelős munkatársát is.

Mi a teendő a munkajogi audit után?

A munkajogi audit után a cég eldöntheti, hogy mit is szeretne megvalósítani a munkajogi szakértő javaslataiból.

A kapott jelentés alapján a cég maga is elvégezheti a szükséges átalakításokat, kijavíthatja a hibákat, összerakhatja a munkaügyi rendszerét.

Vagy kérheti, hogy együtt hozzuk létre a cég új, költséghatékony és hibátlanul működő munkaügyi rendszerét.

Ha minket bíz meg munkaügyi rendszerének kialakításával a munkaügyi felügyelők képtelenek lesznek hibát találni benne, és minimálisra csökkentheti munkaügyi kiadásait. Hátradőlhet, mert a szerződések, felmondások rendben lesznek.

Munkajogi tanácsadásra van szüksége? Kérjen időpontot!

Munkajogi auditra van szüksége? Kérjen időpontot!

Munkajogi kérdése van? Munkaügyi ellenőrzést (foglalkozás-felügyeleti hatósági ellenőrzés), adatvédelmi ellenőrzést folytatnak cége ellen? Szeretné, ha egy esetleges ellenőrzés során mindent rendben találnának és nem akar attól tartani, hogy  bírságot szab ki a munkaügyi felügyelet vagy az adatvédelmi hatóság cégére? Munkaügyi-, adatvédelmi audit, tanácsadás céljából keresse dr. Bodnár Lilla ügyvédet!

Bodnár Ügyvédi Iroda,

dr Bodnár Lilla ügyvéd, munkajogász

                               Hívja irodámat:+36-70-6323540 (időpont egyeztetés)                                     

Munkajogi átvilágítás, audit cégének! Online és személyes tanácsadás! Gyors ügyintézés, átlátható díjazás

Telefonon, illetve e-mailben nem adunk jogi tanácsot. Jogi tanácsot kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően a megbeszélt időpontban adunk.

KAPCSOLAT