Hasznos tudnivalók a munkajogról és munkajogászról

kinek tud segíteni a munkajogA munkajog fogalma többnyire egészen addig távoli témának számít, amíg egy minket érintő eset miatt nem lesz fontos megismerkedni a törvényeivel.

Munkajogász segíthet abban, hogy tudjuk, mihez van jogunk

Mit szabályoz a munkajog?

A munkajog szabályozza a munkavállalók és a munkáltatók jogait és kötelezettségeit. A munkajog tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amelyeket a munkaviszonyban a munkáltatónak be kell tartania.

A munkajog szabályozza a munka és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseket. A felmondás, az azonnali hatályú megszüntetés és a közös megegyezéses jogviszony megszüntetésre vonatkozó rendelkezéseket is a munkajog tartalmazza. Gyakran keresnek meg a munkavállalók versenytilalmi megállapodással, tanulmányi szerződéssel, távmunkával, home office megállapodással kapcsolatos kérdésekkel. A munkahelyi zaklatás, a fekete foglalkoztatás, a színlelt szerződés kérdésében is igen sokszor fordulnak tanácsért hozzám mind munkavállalók, mind munkáltatók.

A munkaszerződés tartalmi elemeit és a munkaszerződés módosításokkal kapcsolatos kérdések is a munkajogi szakértő szakterületéhez tartoznak.

Ki segít a munkajogi szabályok megértésében?

A munkajogi szabályokat egy munkajogi ügyvéd tudja szakszerűen ismertetni. A munkajogász munkajogi tanácsot ad, munkajogi okiratot szerkeszt és szükség esetén képviseli a munkáltatót, munkavállalót a hatóság (NAV, foglalkoztatási felügyeleti-, munkaügyi felügyeleti ellenőrzés során) és a bíróság előtt. A munkajogi szakértő megírja a munkaszerződést, munkaszerződés-módosítást, elkészíti a felmondást, azonnali hatályú felmondást, közös megegyezést, versenytilalmi megállapodást, home office vagy távmunka megállapodást és a szükséges belső szabályzatokat. Bármilyen munkajogi kérdésben szükség lehet a munkajogi szakértő segítségére.

Kinek tud segíteni a munkajogász?

Akár munkavállalóként, akár munkaadóként vagyunk jelen a piacon, fontos tisztában lenni az alapvető munkajogi szabályokkal, a jogainkkal és a kötelezettségeinkkel. Ezért gyakori például, hogy a cégek rendszeres együttműködésben munkajogi szakértő ügyvédet alkalmaznak. Igaz ez a budapesti multinacionális cégekre és a kisebb vidéki vállalkozásokra is. Sokan úgy gondolják, hogy fölösleges ügyvédre költeni, majd megnézik az interneten, hogy mit kell csinálni. Minden jogi eset más és más, az interneten a munkáltatók, munkavállalók nem találják meg a számukra optimális megoldást. Nagyon gyakran az interneten olvasott már nem is hatályos rendelkezésekre támaszkodva kötnek a felek számukra előnytelen munkaszerződést, vagy készítenek jogellenes felmondást, mondanak le jogaikról, ezáltal jelentős összeget veszítve. Ezzel a lépéssel gyakran a munkavállók pénzt veszítenek, a munkáltatók jogellenesen járnak el, aminek munkaügyi per vagy munkaügyi bírság, rendezetlen munkaügyi kapcsolatok lehet a következménye. Végső soron pedig a bírságok, kártérítések összege több lehet, mint ha előre felkészültek volna és tanácsot kértek volna egy kérdésben. A munkajogban is igaz, hogy nem mentesít a jogkövetkezmények alól sem a munkáltatót sem a munkavállalót az, ha nem ismeri a munkajogi szabályokat.

Hozzon felelős döntést munkajogi szakértő ügyvéd segítségével. Magyarországon az ügyvédek jogosultak munkajogi kérdésekben jogi tanácsot adni. Ügyvédtől kérjen segítséget, tanácsot, ha kérdése van, mert a munkajogi ismeretekkel rendelkező ügyvédek átlátják a munkajog és a jog komplex rendszerét.

Melyek azok a munkajogi kérdések, amelyekben ajánlatos jogi tanácsot kérni?

Munkaszerződés szerkesztése, munkaszerződés módosítás, távmunka megállapodás, home office megállapodás, felmondás, a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetése, tanulmányi szerződés, versenytilalmi megállapodás, közös megegyezés. A munkaidő tervezése, a munkaidő nyilvántartások szakszerű vezetése, jelenléti ív, bérpapírok megfelelő vezetése, jogszabálynak megfelelő pótlék és bérfizetés. Munkaügyi ellenőrzés, foglalkozás felügyeleti eljárás esetén is vegye igénybe munkajogász segítségét.

Megéri-e munkajogi ügyvéd segítségét igénybe venni?

A munkajogra, a munkajogászra költött összegen nem érdemes takarékoskodni. A már kialakult problémás helyzetek megoldása sokkal nagyobb költséget jelenthet, mint munkajogász közreműködésével megelőzni a munkajogi jogvitát, vagy a hatósági ellenőrzés során a bírságot. A problémás helyzetek, anyagi veszteség gyakran megelőzhető egyetlen munkajogi tanácsadással. A cégeknek, munkáltatóknak érdemes a munkajogi igényükhöz illeszkedő munkaszerződést készíttetni, szükséges a munkaidőt megtervezni. Nagyon gyakran előfordul, hogy a munkáltató munkaidő-keretről rendelkezik a munkaszerződésben, de a munkaidő nyilvántartását már nem ennek megfelelően készíti el. Egy munkajogi szakértő segít megfelelően elkészíteni a munkaszerződéseket, a munkajogi tájékoztatót, munkaköri leírást és ellenőrzi a munkaidő beosztást is, hogy az a jogszabályoknak megfelel-e. Segít a jogszerű home office, távmunka megállapodás, versenytilalmi megállapodás, tanulmányi szerződés, felmondás megszerkesztésében. A munkavállalók esetében pedig segít értelmezni az aláírandó munkaszerződést, munkaszerződés módosítás tervezetet. Ehhez egyetlen munkajogi tanácsadás is elegendő.

Érdemes-e munkajogi ügyvédet megbíznom?

A munkajog területén rendszeresen történnek változások, egy szakképzett ügyvéd, munkajogi szakértő azonban mindig felkészülten tud munkajogi tanácsot nyújtani, munkajogi okiratot szerkeszteni, képviselni a céget a munkajogi bíróság vagy a foglalkoztatás felügyeleti hatóság által lefolytatott munkaügyi ellenőrzés során. A munkajogásszal köthető olyan megállapodás, hogy folyamatosan a cég rendelkezésére álljon a felmerülő munkajogi kérdésekben. Ennek a megoldásnak a segítségével megelőzhetik a jogellenes lépéseket.

Ha fontos, hogy rendezett legyen a cégénél a munkaügyi kapcsolat, mert indul közbeszerzéseken, fontos, hogy cégénél a jogszabályokat tiszteletben tartsák és a munkaszerződések, munkajogi szabályzatok naprakészek legyenek.

Érdemes-e munkavállalóként munkajogi tanácsot kérnem egy munkajogi szakértőtől?

Munkavállalóként azért érdemes munkajogi tanácsot kérni, mert ha nem nézi meg munkajogi szakértő a munkaszerződést, munkaszerződés módosítást, tanulmányi szerződést, versenytilalmi megállapodást, akkor a munkavállaló számára kedvezőtlen feltételeket fogadhat el. Ha nem nézi meg a közös megegyezést szakértő, elképzelhető, hogy a munkavállaló pénzről mond le, vagy anyagi veszteség éri, azért mert nem kellő körültekintéssel járt el a munkaviszony megszüntetése során. Felmondás, azonnali hatályú jogviszony megszüntetés esetén is a munkajogi ügyvéd tudja megmondani, hogy jogszerű-e a felmondás. A munkáltató a saját érdekeit képviseli az okiratok szerkesztésekor. Ezért fontos, hogy a munkavállaló is véleményeztesse a munkajogi dokumentumokat, hogy azok az ő érdekeinek megfelelnek-e. A rosszmegállapodással a munkavállaló pénzt veszíthet. Nagyon gyakran többet, mint amennyibe egy jogi tanácsadás kerül.

Munkajog és adatvédelem

Az adatvédelem, a GDPR és a munkajog szoros kapcsolatban áll. A munkáltatónak tiszteletben kell tartania a munkavállaló jogait a munkavállalói adatkezelés során. Adatvédelmi tájékoztatót kell készítenie, melyben a munkavállalókat tájékoztatja arról, hogy milyen adataikat kezeli. Tájékoztatót akkor is kell készíteni, ha az adatkezelés jogszabályon alapul. Ha kamera van a munkahelyen tájékoztatót kell készíteni erről. A munkáltatónak kamerás megfigyelés esetén az érdekmérlegelési tesztet is el kell végeznie. Attól még, hogy 2018-ban elkészíttette a GDPR-nak megfelelő szabályzatokat, tájékoztatókat, nem dőlhet hátra. A munkáltató köteles ugyanis adatvédelmi szabályzatát, tájékoztatóit rendszeresen felülvizsgálni, naprakészen tartani. Ha ennek a kötelezettségének nem tesz eleget a NAIH súlyos bírsággal sújthatja.

Munkajog és a bejelentővédelmi rendszer

2023 december 17. napjától minden 50 fő foglalkoztatottnál többet foglalkoztató szervezetnek bejelentő védelmi rendszert kell működtetnie. Az ügyvédek, könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, közjegyzők, könyvvizsgálói tevékenységet végzők, ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők, székhelyszolgáltatók mivel a Pmt törvény hatálya alá tartoznak foglalkoztatotti létszámtól függetlenül kötelesek bejelentés védelmi rendszert létrehozni. A vállalat munkavállalói – a volt és leendő munkavállalók is – és szerződéses partnerei tehetnek bejelentést a panasztörvény alapján a bejelentő védelmi rendszerben. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A belső visszaélés-bejelentési rendszert a foglalkoztatónál egy erre a célra kijelölt, pártatlan személy vagy szervezeti egység működtetheti vagy a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvéd is megbízható.

Munkajogi kérdése van? Munkaügyi ellenőrzést (foglalkozás-felügyeleti hatósági ellenőrzés) folytatnak cége ellen? Szeretné, ha egy esetleges ellenőrzés során mindent rendben találnának és nem akar attól tartani, hogy munkaügyi bírságot szab ki a munkaügyi felügyelet cégére? Munkaügyi audit, tanácsadás céljából keresse dr. Bodnár Lilla ügyvédet!

Munkajogi háttértámogatás:

Állandó megbízás esetén folyamatosan biztosítjuk a munkajogi feladatokat végző kollégája számára a szakmai hátteret, mely segítségével hibátlanul tudja végezni a munkáját. Orvosoljuk a hétköznapokban folyamatosan felmerülő problémákat, megválaszoljuk kérdéseit.

Állandó vagy eseti megbízás esetén telefonon történő egyeztetéssel, e-mailen keresztül, valamint írásos anyagok elkészítésével segítjük cége hatékony működését.

Munkajogi tanácsadásra van szüksége? Kérjen időpontot!

Munkajogi auditra van szüksége? Kérjen időpontot!

Munkajogi kérdése van? Munkaügyi ellenőrzést (foglalkozás-felügyeleti hatósági ellenőrzés), adatvédelmi ellenőrzést folytatnak cége ellen? Szeretné, ha egy esetleges ellenőrzés során mindent rendben találnának és nem akar attól tartani, hogy  bírságot szab ki a munkaügyi felügyelet vagy az adatvédelmi hatóság cégére? Munkaügyi-, adatvédelmi audit, tanácsadás céljából keresse dr. Bodnár Lilla ügyvédet!

Bodnár Ügyvédi Iroda,

dr Bodnár Lilla ügyvéd, munkajogász

                               Hívja irodámat:+36-70-6323540 (időpont egyeztetés)                                     

Munkajogi átvilágítás, audit cégének! Online és személyes tanácsadás! Gyors ügyintézés, átlátható díjazás

Telefonon, illetve e-mailben nem adunk jogi tanácsot. Jogi tanácsot kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően a megbeszélt időpontban adunk.

KAPCSOLAT