Rendezett munkaügyi kapcsolatok

Munkaügyi ellenőrzés (foglalkoztatás felügyeleti ellenőrzés): mire számíthat, ha jönnek a munkaügyi ellenőrök?  Mi a teendő, ha rendezett munkaügyi kapcsolatokat szeretne?

Rendezett munkaügyi kapcsolatok: A 2021. március 11-étől hatályos rendelet áttekintése

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 2021. március 11-i hatállyal kiadott 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelete alapján új feltételrendszert vezetett be a rendezett munkaügyi kapcsolatok tekintetében. A rendelet szigorítja a foglalkoztatási szabályok betartását, és meghatározza a jogszabálysértések esetén kiszabható munkaügyi bírságokat.

Milyen szabálytalanságok esetén szab ki munkaügyi bírságot a foglalkoztatás felügyeleti hatóság?

A rendelet hatályba lépését követően a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által tartott ellenőrzések alapján az alábbi szabálytalanságok esetén munkaügyi bírságot szabhat ki:

 1. Bejelentési kötelezettség elmulasztása: Az adózás rendjéről szóló törvényben vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben előírt bejelentési kötelezettség elmulasztása.
 2. Életkori feltételek és gyermekmunka tilalmának megsértése: A foglalkoztatási jogszabályokban meghatározott életkori feltételek vagy a gyermekmunka tilalmának megsértése.
 3. Munkabérekkel kapcsolatos szabályszegések: A foglalkoztatási jogszabályokban meghatározott munkabérekkel kapcsolatos rendelkezések megsértése.
 4. Munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos szabályszegések: A munkaerő-kölcsönzési tevékenységgel kapcsolatos szabályok megsértése.
 5. Harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával kapcsolatos szabályszegések: Harmadik országbeli állampolgárok munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása vagy keresőtevékenység folytatása összevont engedély nélkül.

Milyen szabálytalanságok elkövetését hozza nyilvánosságra a foglalkoztatás felügyeleti hatóság a honlapján?

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a rendelet hatályba lépését követően tartott ellenőrzés alapján indult ügyekben az alábbi szabálytalanságok miatt munkaügyi bírságot kiszabó határozatainak adatait már első esetben történt elkövetés esetén nyilvánosságra hozza a hatósági nyilvántartásának – honlapon közzétett – 2. (Rendezett munkaügyi kapcsolatok) menüpontjába:

 1. az adózás rendjéről szóló törvényben vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása;
 2. a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételekre, a gyermekmunka tilalmára  vonatkozó rendelkezések megsértése;
 3. a foglalkoztatási jogviszonyt szabályozó jogszabályban a munka díjazására vonatkozó rendelkezések megsértése;
 4. a munkaerő-kölcsönzési tevékenység nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályainak megsértése;
 5. harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedély, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti keresőtevékenység folytatása céljából összevont engedélyezési eljárás keretében kiadott összevont engedély nélkül történő foglalkoztatása.

A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételrendszere a megfelelés hiányát jelentő, bírság kiszabással járó jogszabálysértések köre és a nyilvánosságra hozatal kétéves időtartama tekintetében azonos a korábbi szabályozással.

Mikor kérheti a foglalkoztató adatai törlését a nyilvántartásból?

Az általános hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó döntések esetén a szabályozás megteremti annak a lehetőségét, hogy a foglalkoztató kérheti a jogsértést megállapító döntéssel kapcsolatban nyilvánosságra hozott adatai törlését a közzétételi kétéves határidő letelte előtt, amennyiben:

 • kérelmet nyújt be a foglalkoztatás-felügyeleti hatósághoz, amelyben egy naptári évben egyszer egy vagy több döntéssel kapcsolatban közzétett adat törlését kezdeményezheti,
 • befizeti a jogszabály szerinti összeget, amely a törlési kérelemmel érintett bírságösszeg háromszorosa, de legalább a jogszabálysértéssel érintett foglalkoztatottak száma és a minimálbér szorzatának a háromszorosa; [a minimálbér összege mindig a kérelem benyújtásának napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összege]
 • a közzétett döntésben foglaltakat önként és teljes körűen végrehajtotta és a munkaügyi bírságot megfizette

Mikor nem kérhető az adatok törlése a foglalkozás felügyeleti hatóság nyilvántartásából?

A közzétételi időtartam előtti törlés kérelmezési lehetősége nem vonatkozik a harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása miatti bírsághatározattal, illetve a korábbiak szerinti befizetésre kötelezéssel kapcsolatban közzétett adatokra.

Hova kell befizetni a bírság összegét, ha rendezett munkaügyi kapcsolatot szeretne?

A befizetést a GFM bankszámlaszámára kell teljesíteni.

Hova kell benyújtani a kérelmet, ha rendezett munkaügyi kapcsolatot szeretne?

A kérelem benyújtása elektronikusan történik az OMMF_0303 nyomtatvány kitöltésével.

Mit kell csatolni a kérelemhez?

A kérelemhez minden esetben csatolni kell az átutalást igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát (nem szerkeszthető formátumban).

Munkajogi háttértámogatás:

Állandó megbízás esetén folyamatosan biztosítjuk a munkajogi feladatokat végző kollégája számára a szakmai hátteret, mely segítségével hibátlanul tudja végezni a munkáját. Gyorsan orvosoljuk a hétköznapokban folyamatosan felmerülő problémákat, megválaszoljuk kérdéseit.

Állandó vagy eseti megbízás esetén telefonon történő egyeztetéssel, e-mailen keresztül, valamint írásos anyagok elkészítésével segítjük cége hatékony működését.

Munkajogi tanácsadásra van szüksége? Kérjen időpontot!

Munkajogi auditra van szüksége? Kérjen időpontot!

Munkajogi kérdése van? Munkaügyi ellenőrzést (foglalkozás-felügyeleti hatósági ellenőrzés), adatvédelmi ellenőrzést folytatnak cége ellen? Rendezett munkaügyi kapcsolatot szeretne? Munkaügyi-, adatvédelmi audit, tanácsadás céljából keresse dr. Bodnár Lilla ügyvédet!

Bodnár Ügyvédi Iroda,

dr Bodnár Lilla ügyvéd, munkajogász

                               Hívja irodámat:+36-70-6323540 (időpont egyeztetés)                                     

Online és személyes tanácsadás! Gyors ügyintézés, átlátható díjazás

Telefonon, illetve e-mailben nem adunk jogi tanácsot. Jogi tanácsot kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően a megbeszélt időpontban adunk.

KAPCSOLAT