Rendezett munkaügyi kapcsolatok

A rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés feltételrendszerét 2021. március 11. napjától – az államháztartásról szóló törvény felhatalmazása alapján – a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szabályozza.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a rendelet hatályba lépését követően tartott ellenőrzés alapján indult ügyekben az alábbi szabálytalanságok miatt munkaügyi bírságot kiszabó határozatainak adatait már első esetben történt elkövetés esetén nyilvánosságra hozza a hatósági nyilvántartásának – honlapon közzétett – 2. (Rendezett munkaügyi kapcsolatok) menüpontjába:

 

  1. az adózás rendjéről szóló törvényben vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása;
  2. a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételekre, a gyermekmunka tilalmára  vonatkozó rendelkezések megsértése;
  3. a foglalkoztatási jogviszonyt szabályozó jogszabályban a munka díjazására vonatkozó rendelkezések megsértése;
  4. a munkaerő-kölcsönzési tevékenység nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályainak megsértése;
  5. harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedély, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti keresőtevékenység folytatása céljából összevont engedélyezési eljárás keretében kiadott összevont engedély nélkül történő foglalkoztatása.

A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételrendszere a megfelelés hiányát jelentő, bírság kiszabással járó jogszabálysértések köre és a nyilvánosságra hozatal kétéves időtartama tekintetében azonos a korábbi szabályozással.

Ugyanakkor kizárólag az általános hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó döntések esetén a szabályozás megteremti annak a lehetőségét, hogy foglalkoztató kérheti a jogsértést megállapító döntéssel kapcsolatban nyilvánosságra hozott adatai törlését a közzétételi kétéves határidő letelte előtt, amennyiben:

  • kérelmet nyújt be a foglalkoztatás-felügyeleti hatósághoz, amelyben egy naptári évben egyszer egy vagy több döntéssel kapcsolatban közzétett adat törlését kezdeményezheti,
  • befizeti a jogszabály szerinti összeget, amely a törlési kérelemmel érintett bírságösszeg háromszorosa, de legalább a jogszabálysértéssel érintett foglalkoztatottak száma és a minimálbér szorzatának a háromszorosa; [a minimálbér összege mindig a kérelem benyújtásának napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összege]
  • a közzétett döntésben foglaltakat önként és teljes körűen végrehajtotta és a munkaügyi bírságot megfizette.

A közzétételi időtartam előtti törlés kérelmezési lehetősége nem vonatkozik a harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása miatti bírsághatározattal, illetve a korábbiak szerinti befizetésre kötelezéssel kapcsolatban közzétett adatokra.

A befizetést a GFM bankszámlaszámára kell teljesíteni.

A kérelem benyújtása:

elektronikus úton az OMMF_0303 nyomtatvány kitöltésével, mely az alábbi linken található: http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=330

A kérelemhez minden esetben csatolni kell az átutalást igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát (nem szerkeszthető formátumban).

 

dr Bodnár Lilla ügyvéd, munkajogász

Hívja irodámat:+36706323540 (időpont egyeztetés)

Munkajogi átvilágítás, audit cégének! Online és személyes tanácsadás cégeknek! Gyors ügyintézés, átlátható díjazás

Rendezett munkaügyi kapcsolatokat szeretne? Keressen minket!

KAPCSOLAT

Telefonon, illetve e-mailben nem adunk jogi tanácsot. Jogi tanácsot kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően a megbeszélt időpontban adunk.