Hosszú hétvégék 2014-ben

dr_bodnar_lilla-munkajogAz idén is bőven lesz hosszú hétvége, a húsvéton és a pünkösdön kívül még háromszor, a karácsony pedig ötnaposnak ígérkezik a nemzetgazdasági miniszter rendelete szerint.

A nemzetgazdasági miniszter 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelete

A 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) E  rendelet hatálya – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra és az  általuk foglalkoztatottakra.

(2)E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.

2. §

A 2014. évi munkaszüneti napok körüli – a  naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a)
május 10., szombat munkanap
május 2., péntek pihenőnap

b)
október 18., szombat munkanap
október 24., péntek pihenőnap

c)
december 13., szombat munkanap
december 24., szerda pihenőnap

3. §

Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható.

4. §

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és 2014. december 31-én hatályát veszti.

Munkajogi kérdése van? Keresse irodánkat! Bodnár Ügyvédi Iroda: +36-70-632-3540

Telefonon, illetve e-mailben nem adunk jogi tanácsot. Jogi tanácsot kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően az ügyvédi irodában adunk.