Minimálbér 2022

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2022. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 200 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 45 980 forint, napibér alkalmazása esetén 9200 forint, órabér alkalmazása esetén 1150 forint.

 

Magyar Közlöny 229. számában megjelent a 703/2021. (XII. 15.) Kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.

A Kormány 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 19. pontjában a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2. § (1)

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2022. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 260 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 59 780 forint, napibér alkalmazása esetén 11 960 forint, órabér alkalmazása esetén 1495 forint.

(3)Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes)

a) az (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2022. január 1-jétől 200 000 forint,

b) a (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2022. január 1-jétől 260 000 forint.

3. § (1) Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2022. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

 

Munkajogi kérdése van? Munkaügyi ellenőrzést folytatnak cége ellen? Szeretné, ha mindent rendben találnának cégénél és nem akar attól tartani, hogy munkaügyi bírságot szabnak ki ? Munkaügyi audit céljából keresse dr. Bodnár Lilla ügyvédet!

dr Bodnár Lilla ügyvéd, munkajogász, adótanácsadó

Időpont egyeztetés céljából hívja irodámat:+36706323540

Munkajogi átvilágítás, audit cégének!

KAPCSOLAT