Mikor jár a végkielégítés?

dr Bodnar Lilla munkajogi tanacaadasMikor jár a végkielégítés? Ki jogosult végkielégítésre? Hány év munkaviszony után jár a végkielégítés? Mennyi a végkielégítés összege a védett korban? Mely időszakokat nem kell figyelembe venni a végkielégítésre jogosító idő számításakor? Kinek nem jár végkielégítés? Jár-e végkielégítés a nyugdíjasoknak? Jár-e végkielégítés nem megfelelő munkavégzés esetén?

Mikor jár a végkielégítés? 

A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya

a) a munkáltató felmondása miatt szűnik meg,

b) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg, vagy

c) a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozik.

Munkavállalói felmondás esetén nem jár végkielégítés. A munkavállaló a munkaviszonya azonnali hatályú megszüntetése esetén igényt tarthat a végkielégítésre. Közös megegyezés esetén nem jár a végkielégítés. Közös megegyezésnél azonban nem célszerű a munkavállalónak aláírni a megállapodást, ha nem kap a munkáltatótól legalább a végkielégítésnek megfelelő ellentételezést. Ha közös megegyezést tervez keressen fel egy ügyvédet, aki tanácsot adhat arra vonatkozóan, hogy milyen igényeket támaszthat a munkáltatóval szemben a megegyezés feltételeként.

Ki jogosult végkielégítésre? Hány év munkaviszony után jár a végkielégítés?

végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában a törvényben meghatározott tartamban fennálljon.

A végkielégítés mértéke

a) legalább három év esetén egyhavi,

b) legalább öt év esetén kéthavi,

c) legalább tíz év esetén háromhavi,

d) legalább tizenöt év esetén négyhavi,

e) legalább húsz év esetén öthavi,

f) legalább huszonöt évesetén hathavi

távolléti díjösszege.

Mennyi a végkielégítés összege a védett korban?

A végkielégítés összege

a) a)-b) pontban meghatározott mértéke egyhavi,

b) c)-d) pontban meghatározott mértéke kéthavi,

c) e)-f) pontban meghatározott mértéke háromhavi

távolléti díjösszegével emelkedik, ha a munkaviszony a törvényben meghatározott módon és a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg.

Mely időszakokat nem kell figyelembe venni a végkielégítésre jogosító idő számításakor? 

A végkielégítésre való jogosultság szempontjából nem kell figyelembe venni azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg, kivéve

a) a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §),

b) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (132. §) három hónapot meg nem haladó tartamát.

Kinek nem jár végkielégítés? Jár-e végkielégítés a nyugdíjasoknak? Jár-e végkielégítés nem megfelelő munkavégzés esetén?

Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha

a) a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy

b) a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

Munkajogi kérdése van? Megszüntették a munkaviszonyát vagy felmondana a munkavállalónak? Szeretné, ha a felmondással minden rendben lenne? Munkajogi tanácsadás céljából keresse dr. Bodnár Lilla ügyvédet!

Bodnár Ügyvédi Iroda,

dr Bodnár Lilla ügyvéd, munkajogász

Hívja irodámat:+36706323540

Minden, ami munkajog!

KAPCSOLAT

Telefonon, illetve e-mailben nem adunk jogi tanácsot. Jogi tanácsot kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően az ügyvédi irodában adunk.