Tag Archives: felmondás

A munkaviszony megszüntetése azonnali hatályú felmondással

rendkívüli felmondásMikor lehet a munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntetni? Mi az az azonnali hatályú felmondás? Próbaidő alatt azonnali hatállyal megszüntethető a munkaviszony? Kell-e indokolni a rendkívüli felmondást? Írásba kell-e foglalni az azonnali hatályú felmondást? Mi jár a munkavállalónak, ha a határozott idejű munkaviszonyát szüntetik meg azonnali hatállyal?
(tovább…)

A terhes nőt megillető védelem felmondás esetén

dr_bodnar_lilla-munkajog_kismamaknak
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. § (5) bekezdése „a felmondás közlését megelőzően” szövegrésze alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisítette. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. § (5) bekezdése a következő szöveggel maradt hatályban: „A (3) bekezdés a) és e) pontban meghatározott körülményre a munkavállaló csak akkor hivatkozhat, ha erről a munkáltatót tájékoztatta.”

(tovább…)

Mennyi pénzt kérhet a munkavállaló jogellenes felmondás esetén?

dr Bodnar Lilla munkajogi tanacaadasA munkáltatójukkal szemben a munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt (felmondás, azonnali hatályú felmondás)  pert indító munkavállalók számára  sok esetben még mindig nem teljesen világos, hogy milyen jogcímen és milyen mértékben érvényesíthetik a munkaügyi perben kártérítési igényüket. A 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 82-84.§-a szabályozza a munkáltató általi jogellenes felmondás jogkövetkezményeit, azt, hogy mit kérhet a munkavállaló, ha a munkáltató jogellenesen szüntette meg a munkaviszonyát. A Kúria elkészítette véleményét, amely igen részletesen foglalkozik a kérdéssel, iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mit kérhet  a munkavállaló, ha a munkaviszonyát a munkáltató jogellenesen szünteti meg. (tovább…)

Mikor jár a végkielégítés?

dr Bodnar Lilla munkajogi tanacaadasMikor jár a végkielégítés? Ki jogosult végkielégítésre? Hány év munkaviszony után jár a végkielégítés? Mennyi a végkielégítés összege a védett korban? Mely időszakokat nem kell figyelembe venni a végkielégítésre jogosító idő számításakor? Kinek nem jár végkielégítés? Jár-e végkielégítés a nyugdíjasoknak? Jár-e végkielégítés nem megfelelő munkavégzés esetén?

(tovább…)